Дали е това, което е?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков