Цел или средство?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков