Възможно ли е да има, когато няма?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков