Може да растат, но не стареят?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков