Какво има в празното множество?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков