Общо застраховане

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие“

Застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица“

Застраховка „Отговорност на работодателя“

Застраховка „Гражданска отговорност на физически лица“

Задължителна застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“

Застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица,включително отговорност на продукта“

Застраховка „Отговорност на хотелиера и ресторантьора“

Доброволна застраховка професионална отговорност

Задължителна застраховка професионална отговорност на застрахователни брокери

Задължителна застраховка гражданска отговорност вследствие на провеждане на клинични изпитвания

Доброволна застраховка професионална отговорност на архитекти, проектанти и инженери

Задължителна застраховка професионална отговорност на частни съдебни изпълнители

Задължителна застраховка професионална отговорност на регистрирани одитори

Задължителна застраховка професионална отговорност на нотариуси

Задължителна застраховка професионална отговорност на адвокати

Задължителна професионална отговорност в проектирането и строителството по ЗУТ

Застраховка на парични средства по време на превоз

 
 
 
 
 
 
 
 

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!