Инициирахме проекта, защото нашето желание е да приветстваме глухите хора и да общуваме с тях свободно

 

 Инициативата включва достъп за всички глухи клиенти на компанията до информационни материали и жестов превод в реално време. 

При посещение в офис глухият клиент лесно може да се свърже през смарт телефона си с жестов преводач. Обезпечаването на превода от и на български жестов език се осигурява от фондация „Заслушай се“. Нашата по-голяма цел е обществеността да обърне внимание на предизвикателствата, пред които са изправени хората от тази общност, да привлечем и други съмишленици и повече компании да ни последват.