Уважаеми клиенти,

Бихме желали да Ви предупредим за повишен риск, свързан с фишинг измами.  

Обръщаме Ви специално внимание, че Алианц Банк България никога не изисква от клиентите си предоставяне на чувствителна информация през съобщения, електронна поща или в телефонен разговор

Не предприемайте действия за промяна на потребителско име, пароли, лични данни, чувствителни данни на платежни карти  като следвате линкове, изпратени чрез електронни съобщения. 

Моля, винаги стартирайте платформата за електронно банкиране през линка от официалния сайт на банката. Бъдете бдителни и наблюдавайте адреса, който се зарежда в браузера. Фишинг сайтовете визуално са абсолютно идентични с оригиналната входна страница, но интернет адреса, който я зарежда, е различен.