От 19 май Бизнес център Казанлък на Алианц Банк България няма да работи с клиенти, поради преместване на нов адрес.

От 22 май Бизнес центърът ще посреща своите клиенти в нов модерен и комфортен офис, който се намира на ул. Генерал Скобелев №21.

В новия Бизнес център клиентите могат да получат професионална и навременна информация за пълния спектър от продукти и услуги на Алианц Банк България – кредитиране, разнообразни депозитни и спестовни продукти, кредитни и дебитни карти, интернет банкиране и много други. 

Банковите експерти на БЦ Казанлък са на разположение за консултация на тел. 0431 68 750.