Allianz Group постигна рекордна оперативна печалба за 2023 г. 

23.02.2024 г.

Акцентите за 2023 г.

  • Общият бизнес обем нараства с 5.5% до 161.7 милиарда евро 
  • Оперативната печалба се увеличава с 6.7% до 14.7 милиарда евро, основно благодарение на бизнес сегмента Живот и Здравно застраховане 
  • Основният нетен доход на акционерите е отличен на 9.1 милиарда евро, което е увеличение с 30.3%

Акцентите за 4-то тримесечие на 2023 г.

  • Общият бизнес обем нараства със 7.8% до 39.6 милиарда евро
  • Оперативната печалба нараства със 17% до 3.8 милиарда евро, в резултат на бизнес сегмента Живот и Здравно застраховане и подкрепена със стабилни резултати във всички други бизнес сегменти
  • Основният нетен доход на акционерите от 2.4 милиарда евро е ръст от 46.4%
  • Силно съотношение на капитализация на Solvency II от 206% 

Допълнение

  • Мениджмънтът ще предложи дивидент на акция от 13.80 евро, увеличение от 21.1% спрямо 2022 г.
  • Коефициентът на редовно изплащане на дивиденти се увеличи до 60% (от 50%). Тази нова политика за дивиденти вече се прилага за дивидента за фискалната 2023 г.
  • В допълнение към това беше обявена обновена програма за обратно изкупуване на акции до 1 милиард евро

Прогноза за 2024 г.

Целта за оперативна печалба за 2024 г. е 14.8 милиарда евро, +/- 1 млрд. евро.

„Allianz постигна рекордна оперативна печалба и основен нетен доход, консолидирайки нашата водеща позиция като един от най-устойчивите глобални застрахователи и мениджъри на активи в света. 

Резултатите демонстрират доверието, което клиентите имат в Allianz, както и в устойчивостта и потенциала на нашия бизнес модел. Имущественото застраховане и злополуки отбеляза силен растеж, докато подкрепяхме клиентите ни, засегнати от високите нива на природни бедствия. Сегментът Живот и Здравно застраховане постигна печеливш растеж, тъй като разработихме атрактивни решения за защита на клиентите от ефектите на инфлацията върху техните спестявания. В семента Управление на активи постигнахме стабилни нетни притоци в среда на нестабилен капиталов пазар.

Дисциплината на нашите стратегия, изпълнение и управление на капитала подкрепя перспективата ни за оперативна печалба за 2024 г., нашата нова политика за дивиденти и обновената ни програма за обратно изкупуване на акции. През следващата година ще продължим да се съсредоточаваме върху предимствата на нашия мащаб, с цел увеличаване на  производителността ни, и върху превръщането на отличното ни клиентско изживяване в печеливш клиентски растеж“, коментира Оливер Бете, главен изпълнителен директор на Allianz SE. 

Подробните финансови резултати на групата можете да откриете на www.allianz.com