Акцентите за цялата 2022 г.

  • Общият размер на приходите се повиши с 2,8% до 152,7 млрд. евро
  • Оперативната печалба скочи с 5.7% до 14.2 млрд. евро благодарение на отличното представяне в бизнес сегментите Общо застраховане, Животозастраховане и Здравно застраховане
  • Нетните приходи, подлежащи на разпределение към акционерите се увеличиха с 1.9% до 6.7 млрд. евро

Акцентите за 4-то тримесечие на 2022 г.

  • Общият размер на приходите е 36.7 млрд. евро, което е намаление с 4.5% 
  • Оперативната печалба се увеличава с 12.7% до 4 млрд. евро
  • Коефициентът за платежоспособност по Solvency II е 201%1 в сравнение с 199% процента в края на третото тримесечие на 2022 г.

Прогноза

Целта за настоящата 2023 г. е постигане на оперативната печалба в размер на 14.2 млрд. евро, +/- 1 млрд. евро2

С рекордните ни резултати както за приходи, така и за оперативна печалба през 2022 г., Allianz затвърждава позицията си на една от най-големите, устойчиви и надеждни глобални финансови институции в света.

Нашето представяне се дължи на добро планиране, надеждно изпълнение, непрестанно опростяване и дисциплинирано управление на капитала. В допълнение  удовлетвореността на клиентите и служителите, както и силата на марката постигнаха най-високите резултати до сега. В един непредвидим свят с нарастващи рискове и обществени дисбаланси, ние  демонстрираме способността си да използваме предимствата на мащаба на Allianz за нашите клиенти, нашите служители и нашите акционери" – коментира Оливър Бете, главен изпълнителен директор на Allianz SE. 

Вижте цялото прессъобщение (in English): www.allianz.com