Allianz Group отчита 3,5 млрд. евро оперативна печалба за второто тримесечие на 2022 г. 

05.08.2022 г.
  • Общите приходи нарастват с 8,2% и достигат 37,1 милиарда евро
  • Оперативната печалба се увеличава с 5,3% на 3,5 милиарда евро, основно от представянето на общото застраховане
  • Регистрираната нетна печалба е 1,7 милиарда евро и спада с 23,3%    
  • Стабилен Коефициент на платежоспособност II - 200%

Allianz Group отново доказа своята устойчивост чрез финансовите си резултати за второто тримесечие на 2022 г. Общите приходи на групата за посочения период се увеличиха с  8,2% до 37,1 милиарда евро, спрямо 34,3 милиарда евро за същия период на  изминалата година. Ръстът се дължи основно на представянето на общото застраховане и увеличението на обемите, както и положителния ценови ефект. Животозастраховането и управлението на активи също допринасят за положителните резултати. В резултат, оперативната печалба на Групата отбеляза ръст от 5,3% и достигна 3,5 милиарда евро, а нетната печалба достигна 1,7 милиарда евро.

„Allianz постигна още едно тримесечие на стабилни финансови резултати. Нашата оперативна печалба и съотношението на платежоспособност на Групата се оказаха устойчиви на непостоянната и значително по-слаба икономическа среда. Групата ни е добре позиционирана, за да се справи с въздействието на високата инфлация и икономическия натиск, който се усеща особено в Европа. Allianz ще продължи да използва своята стабилност в полза на нашите клиенти и акционери“, коментира Оливер Бете, Главен изпълнителен директор на Allianz SE. 

Общите приходи за периода от дейности в общото застраховане достигат 16,2%  ръст, увеличавайки се на 16,2 милиарда евро, докато оперативната печалба на Allianz от този бизнес сегмент скоча с 21,1% на 1,6 милиарда евро. Оперативната печалба от животозастраховането достигна 1,1 милиарда евро, докато оперативните приходи от управлението на активи са се увеличили с 0,8% на 2 милиарда евро.    
Подробна информация и допълнителни данни (на английски език) ще откриете на www.allianz.com