26.09.2023
  • Трудна година: Глобалните финансови активи на частните домакинства са намалели с 2.7% - най-големият спад след Глобалната финансова криза 
  • България: Финансовите активи противостоят на глобалната тенденция и продължават да нарастват с 2.6%
  • Без номинални печалби: Приспособени към инфлацията, световните финансови активи са само с 6.6% над нивото от 2019 г. – в Западна Европа реалното богатство е намаляло с -2.6%
  • Без попътен вятър: Средният ръст на финансовите активи вероятно ще се движи между 4% и 5% през следващите три години
  • Затягане на коланите: Рязък спад на ръста на задълженията на домакинствата и съотношението дълг/БВП

Днес Алианц представи 14-ото издание на Global Wealth Report, който проследява състоянието на активите и задълженията на домакинствата в близо 60 държави.

Трудна година

2022 г. беше слаба година за спестителите. Следвайки най-лошия сценарий, цените на активите повсеместно отбелязаха спад. Резултатът беше спад с 2.7% на глобалните финансови активи на частните домакинства, който е най-големият след Глобалната финансова криза през 2008 г. Темповете на растеж на трите основни класа активи обаче се различават значително. Докато ценните книжа (-7.3%) и застраховките/пенсионните спестявания отбелязаха силен спад, банковите депозити отбелязаха стабилен ръст от 6.0%. Като цяло са загубени финансови активи на стойност 6,6 трилиона евро, а общите финансови активи възлизат на 233 трилиона евро в края на 2022 г. Спадът е най-силно изразен в Северна Америка (-6.2%), следвана от Западна Европа (-4.8%). Азия, от друга страна, с изключение на Япония, продължава да отбелязва силни темпове на растеж. Финансовите активи на Китай нараснаха значително, отбелязвайки ръст от 6.9%. В сравнение с предходната година (+13.3%) и дългосрочната средна стойност за последните 20 години (+15.9%), това е доста разочароващо развитие – локдауните си казаха думата.

Скромен растеж за България

Брутните финансови активи на българските домакинства са се увеличили със скромните 2.6% през 2022 г., далеч под рекордното предизвикано от пандемията увеличение през предходната година (29%). Основен двигател бяха банковите депозити, които нараснаха с 10%. Класът активи застраховки/пенсионни спестявания, от друга страна, загуби -3.0% в стойност, докато ценните книжа не отчетоха промяна (-0.1%). Променящото се спестовно поведение играе важна роля в това. Докато през 2021 г. новите спестявания нараснаха и по-голямата част от тях бяха инвестирани в капиталовите пазари, през 2022 г. се завърнаха старите модели: спестителите намалиха покупките на ценни книжа до нула (след като закупиха ценни книжа на стойност 20 милиарда евро през предходната година) и използваха всички свежи спестявания, които намаляха с 86%, за банкови депозити, достигайки 28%. В сравнение с предпандемичната 2019 г., финансовите активи са с 40.3% по-високи, но само в номинално изражение. Приспособено към инфлацията, ръстът е намалял наполовина – с 19.2% за три години. Растежът на пасивите остава висок  на 11.1% (10.1% за 2021 г.). Въпреки това, благодарение на високия номинален растеж, съотношението дълг/БВП спадна с 2 процентни пункта до 27.4%; сега е със 7 процентни пункта под пика си през 2009 г. В крайна сметка нетните финансови активи се увеличиха с едва 0.8%. С нетни финансови активи на глава от населението от 14 510 евро България остава на 35-а позиция в класацията на най-богатите страни (виж таблицата).

Без номинални печалби

Въпреки горчивите загуби в номинално изражение, в края на миналата година глобалните финансови активи на домакинствата бяха с близо 19% над нивата преди Ковид-19. Приспособени към инфлацията, почти две трети от номиналния растеж станаха жертва на увеличенията на цените, намалявайки реалния растеж до оскъдните 6.6% за три години. Докато повечето региони могат поне да запазят някакъв реален растеж на богатството, ситуацията в Западна Европа е различна: всички номинални печалби бяха заличени, а реалното богатство намаля с 2.6% през 2019 г. 

„В продължение на много години спестителите се оплакваха от нулеви лихвени проценти“ – коментира Лудовик Субран, главен икономист на Allianz. „Но истинският враг на спестителите е инфлацията, и не само скокът ѝ по време на Ковид-19. В световен мащаб три четвърти от номиналния растеж на финансовите активи през последните 20 години бяха изядени от инфлацията. Това подчертава необходимостта от разумно спестяване и висока финансова грамотност. Инфлацията е звяр, който трудно може да се победи. Без стимули и субсидии за дългосрочно спестяване повечето спестители могат да срещнат затруднения.“

Няма добри перспективи

След спада през 2022 г. глобалните финансови активи трябва да се върнат към растеж през 2023 г. Засега това се подкрепя преди всичко от положителното развитие на фондовите пазари. Като цяло, Алианц очаква глобалните финансови активи да се увеличат с около 6%, като се има предвид и по-нататъшното „нормализиране“ на спестовното поведение. Като се има предвид световен процент на инфлация от около 6% през 2023 г. спестителите трябва да бъдат пощадени за още една година от реални загуби на финансовите им активи.

„Средносрочната перспектива е доста смесена“, коментира Патриша Пелайо Ромеро, съавтор на доклада. „Няма добри парични и икономически перспективи. През следващите три години средният ръст на финансовите активи вероятно ще се движи между 4% и 5%, при предполагаема средна възвръщаемост за фондовите пазари. Но подобно на времето, което става все по-екстремно на фона на климатичните промени, трябва да се очакват повече колебания на пазара в новия геополитически и икономически пейзаж. „Нормалните“ години може по-скоро да се превърнат в изключение.“

Затягане на коланите

Обратът на лихвените проценти се усети и в задълженията на частните домакинства. След като глобалният частен дълг се повиши със 7.8% през 2021 г., миналата година растежът отслабна значително до 5.7%. Най-рязък спад отбеляза Китай: миналогодишният ръст от 5.4% беше най-ниският досега. Като цяло, глобалният дълг на домакинствата възлизат на 55.8 трилиона евро към края на 2022 г. С разширяването на границата между дълга и икономическия растеж до 3.9 процентни пункта, съотношението глобален дълг към БВП (задълженията като процент от БВП) намаля значително – с повече от 2 процентни пункта – до 66.1% през 2022 г. Това означава, че коефициентът на глобалната задлъжнялост на частните домакинства се връща на приблизително същото ниво, както беше в началото на хилядолетието – забележително ниво на стабилност, което трудно се вписва в широкоразпространения разказ за свят, който се дави в дългове. Въпреки това има големи промени в състоянието на световния дълг. На първо място, стабилността характеризира развитието в напредналите икономики. От друга страна, повечето нововъзникващи пазари отбелязаха рязък ръст на коефициента на задлъжнялост през последните две десетилетия. Китай е начело в списъка с коефициент, който се е увеличил повече от три пъти до 61%.

Нетни финансови активи на глава от населението 2022 г.

 

 

В Евро

Y/Y в %

Ранк 2002

1

САЩ

251,860

-8.9

2

2

Швейцария

238,780

-4.4

1

3

Дания

163,830

-9.9

18

4

Сингапур

151,200

+3.9

11

5

Тайван

141,600

+3.1

10

6

Нова Зеландия

117,760

-7.6

6

7

Канада

117,450

-5.7

9

8

Швеция

116,060

-13.2

15

9

Нидерландия

103,120

-18.1

7

10

Белгия

97,790

-7.7

3

11

Япония

96,500

-0.3

4

12

Австралия

92,630

-6.1

17

13

Израел

92,370

-3.6

13

14

Великобритания

88,380

-9.2

8

15

Ирландия

71,360

-3.9

16

16

Италия

69,350

-6.9

5

17

Франция

67,500

-7.1

12

18

Австрия

65,330

-4.6

14

19

Германия

63,540

-8.3

19

20

Малта

49,500

+0.6

20

 

     

 

35

България

14,510

+0.8

43

 

Интерактивна Allianz Global Wealth карта

Пълният доклад можете да видите тук.

Повече за Allianz Group

Allianz Group е един от водещите световни застрахователи и мениджъри на активи с повече от 122 милиона*  частни и корпоративни клиенти в повече от 70 страни. Клиентите на Allianz се възползват от широка гама от лични и корпоративни застрахователни услуги, вариращи от застраховка на имущество, живот и здраве до застраховки на кредити и глобални бизнес застраховки. Allianz е един от най-големите инвеститори в света, управляващ около 683 милиарда евро**  от името на своите застрахователни клиенти. Освен това нашите мениджъри на активи PIMCO и Allianz Global Investors управляват 1.6  трилиона евро активи на трети страни. Благодарение на нашето систематично интегриране на екологични и социални критерии в нашите бизнес процеси и инвестиционни решения, ние сме сред лидерите в застрахователната индустрия в индекса за устойчивост на Dow Jones. През 2022 г. над 159 000 служители постигнаха общи приходи от 152,7 милиарда евро и оперативна печалба от 14,2 милиарда евро.

* Включително неконсолидираните предприятия с клиенти на Allianz.

** Към 31 декември 2022

Тези оценки, както винаги, са предмет на отказ от отговорност, деклариран по-долу.

Отказ от отговорност относно прогнозни изявления за бъдещето

Този документ включва изявления за бъдещето като перспективи или очаквания, които се основават на текущите възгледи и предположения на ръководството и са предмет на известни и неизвестни рискове и несигурност. Действителните резултати, прогнозните цифри или събитията може да се различават значително от тези, изразени или подразбиращи се в подобни прогнозни изявления.

Отклонения могат да възникнат поради промени във фактори, включително, но не само, следното: (i) общата икономическа и конкурентна ситуация в основния бизнес на Allianz и основните пазари, (ii) представянето на финансовите пазари (по-специално нестабилност на пазара, ликвидност и кредитни събития), (iii) неблагоприятна публичност, регулаторни действия или съдебни спорове по отношение на Allianz Group, други познати компании и индустрията на финансовите услуги като цяло, (iv) честотата и тежестта на застрахователните загуби, включително тези произтичащи от природни катастрофи и развитие на разходи за загуби, (v) нива и тенденции на смъртност и заболеваемост, (vi) нива на устойчивост, (vii) степен на неизпълнение на кредити, (viii) нива на лихвените проценти, (ix) валутни курсове , най-вече обменния курс евро / долар, (x) промени в законодателството и регулациите, включително данъчните разпоредби, (xi) въздействието на придобиванията, включително и свързаните с тях въпроси на интеграцията и мерки за реорганизация, и (xii) общите конкурентни условия, които в всеки отделен случай се прилага на местно, регионално, национално и/или глобално ниво. Много от тези промени могат да бъдат изострени от терористични дейности.

Без задължение за актуализиране

Allianz не поема ангажимент да актуализира каквато и да е информация или изявления за бъдещето, съдържащи се тук, с изключение на всякаква информация, която сме длъжни да разкрием по закон.