23.05.2024 г.
 
  • Изключително силен растеж: глобалният премиен приход е нараснал със 7,5% през 2023 г., отбелязвайки най-бързото увеличение от 2006 г. насам – годината преди голямата финансова криза;
  • България: рязко покачване на премийния приход в сектор Общо застраховане;
  • Възможността за застраховане е във фокуса на вниманието: превантивните мерки, новите технологии и иновативните партньорства могат да променят границите на застраховането, но не могат да ги премахнат;
  • Преодоляване на разликата: премиите ще се увеличават с 5,5% годишно през следващото десетилетие в синхрон с икономическия растеж;
  • Следващата граница: възприемането на GenAI променя правилата на играта – изкуственият интелект има потенциала да оптимизира процесите за спестяване на разходи и повишаване на ефективността; 
 

Allianz публикува тазгодишния си доклад за глобалното застраховане Global Insurance Report 2024. Документът анализира развитието на застрахователните пазари в световен мащаб и дава ценен поглед към тенденциите и бъдещето на индустрията.

Изключително силен растеж

Според доклада, глобалната застрахователна индустрия е нараснала с приблизително 7,5% през 2023 г., отбелязвайки най-бързия растеж от 2006 г. насам – точно година преди голямата финансова криза. Застрахователите в световен мащаб имат премиен приход общо 6,2 трлн. Евро, като най-големият сегмент остава Животозастраховането с над 2 620 млрд. евро, следван от Общо застраховане – 2 153 млрд. евро и Здравно застраховане на стойност 1 427 млрд. евро. Така, само през последните три години, глобалният премиен приход се е увеличил с внушителните 1,1 трлн. евро или 21,5%. Но, силното развитие трябва да се разглежда на фона на висока инфлация, поради което картината става все по-малко впечатляваща. Реалните премии са почти в застой, като от 2020 г. насам са нараснали само с 0,7%.

За разлика от 2022 г., когато глобалното нарастване на премиите се дължеше основно на Общото застраховане, през 2023 г. растежът е по-балансиран. И трите сегмента са отбелязали по-скоро сходни увеличения, като при Животозастраховането то е 8,4%, при Общото застраховане – 7,0%, а при Здравното застраховане – 6,6%. Възстановяването в сектор Животозастраховане (сегмент, който през 2022 г. нарасна само с 3,1%), се дължи главно на регион Азия (+14,9%). Това е най-големият пазар на животозастрахователни услуги в света, с глобален пазарен дял от 39,0%. При общото застраховане лидер остава Северна Америка със 7,1% и глобален пазарен дял от 54,2%.

Докато в много други отрасли традиционните пазари губят значението си спрямо нововъзникващите, световната застрахователна индустрия все още е доминирана от САЩ. Нещо повече – през последното десетилетие американският застрахователен пазар дори успя да повиши своя дял от 41,3% до впечатляващите 44,2%. Други „стари“ пазари като Западна Европа (-6.7 pp) и Япония (-2.8 pp) се развиха над или под очакванията, като загубиха пазарен дял предимно за сметка на Китай, който почти удвои глобалния си дял до 10,6%.

България: рязко покачване на премийния приход в сектор Общо застраховане

Българският застрахователен пазар отбелязва рязко покачване през 2023 г.: премийният приход се е увеличил с 23,2% или до 2,3 млрд. евро. Въпреки това общото увеличение крие много различни тенденции – в Животозастраховането премиите са се увеличили едва с 2,6% (след спад през 2022 г.), докато при Общото застраховане премиите са нараснали с 24,6%, благодарение и на нарастващите цени. В обобщение, през последните три години премийният приход в сектор Общо застраховане е скочил с 50% или с над 600 млн. евро до 1,8 млрд. евро. През следващото десетилетие се очаква връщане към по-балансиран растеж, възлизащ на 5,3% годишно.

Възможността за застраховане е в центъра на вниманието

Тъй като рисковете в световен мащаб нарастват, във фокуса на вниманието са границите на застрахователните възможности. Превантивните мерки, новите технологии и иновативните партньорства могат да изместят границите, но не могат да ги премахнат. Невъзможността за застраховане все още трябва да се има предвид. Претенциите за застраховане – чрез изкуствено занижени и неадекватни на риска цени – водят до прекомерна рискова експозиция и все по-високи размери на загубите. Въпросът с компромиса между достъпност и възможност (или казано по-общо между настоящия и устойчивия начин на живот) все още може да бъде решен. Но с една важна подробност – необходимите компромиси няма да бъдат нито болезнени, нито безплатни. 

„В крайна сметка овладяването на климатичната криза е въпрос не само на политика и пари, но и на лична отговорност“ , каза Лудовик Субран, главен икономист на Allianz. „Един незастрахован свят би бил не само свят, който не успява да се справи с изменението на климата, но и метафора на колективния етичен провал, при който всеки индивид избягва моралното си задължение да намали въглеродните емисии.”

Преодоляване на различията

През следващото десетилетие се очаква световният застрахователен пазар да нарасне с 5,5% годишно, т.е. точно с толкова, колкото и световният БВП. За сравнение през предходните десетилетия ръстът на застраховането изоставаше от икономическия растеж. Сега тежестта и на трите сегмента ще се промени. Сектор Общо застраховане ще нараства с 4,7% годишно, след 5,0% годишно през предходните десет години, тъй като свързаните с инфлацията увеличения на цените ще намалеят. Здравното застраховане също се очаква да расте – макар и малко по-бавно, със 7,3% годишно увеличение, ръстът остава висок. За разлика от тях Животозастраховането може да нарасне с 5,1% годишно (от 3,5% годишно) в резултат на по-високите лихвени проценти. В обобщение глобалният премиен фонд ще се увеличи с почти 5 трлн. евро.

По-голямата част от този ръст ще бъде в Животозастраховането с 1,887 млрд. евро, като Азия (без Япония) ще остане двигател на растежа на глобалния животозастрахователен бизнес с над 7,3% годишно. Тази територия ще поеме половината от абсолютния ръст на премиите (928 млрд. евро), повече от Северна Америка (377 млрд. евро) и Европа (323 млрд. евро) взети заедно. Въпреки че Китай все още ще доминира в този регион, истинският шампион по растеж през следващото десетилетие вероятно ще бъде Индия с над 13,6% годишeн ръст.

В сектор Общо застраховане допълнителните премии ще възлязат на 1,427 млрд. евро до 2034 г. Въпреки че ръстът в Азия (без Япония: 7,1% годишно) е значително по-висок от този в Северна Америка (3,8% годишно), тя ще доминира в абсолютно изражение: 584 млрд. евро в Северна Америка спрямо 376 млрд. евро в Азия (без Япония) и 184 млрд. евро в Западна Европа. 

„Добрите перспективи за премийния приход не бива да водят до самодоволство в бранша.“, казва Арне Холцхаузен, съавтор на доклада. „Най-голямото предизвикателство пред индустрията е да защити своята значимост в обществото. Нарастващата поляризация и неравенство заплашват да подкопаят социалната тъкан. Как да се справи с тези предизвикателства, запазвайки социалната си значимост като сила за равенство и единство, е основната задача на застрахователната индустрия през следващите години", допълва Холцхаузен. 

Следващата граница

Изкуственият интелект (AI) е в състояние да разруши индустриите на фундаментални нива – от бизнес модела до веригата за създаване на стойност. Малко индустрии разчитат толкова много колкото застраховането на данните - основният градивен елемент на изкуствения интелект. Това прави изкуствения интелект ключа към по-голяма конкурентноспособност в бъдеще. Усвояването на GenAI има потенциала да оптимизира процесите за намаляване на разходите и повишаване на ефективността. 

„AI не е вълшебен куршум за решаване на всички проблеми.", коментира Патрисия Пелайо Ромеро, още един от съавторите на доклада. „Но той има значителен потенциал да спомогне за намаляване на пропуските в защитата чрез подобряване на достъпността, финансовите условия и възможностите за застраховане, благодарение на повишената персонализация и подобрената ефективност на разходите."

Застрахователни премии*

Регион

Млрд. евро

CAGR**

 

2022

2023

2034

2024-34 (%)

Западна Европа

1,338

1,390

2,002

3.4

Северна Америка

2,710

2,886

5,016

5.2

Япония

278

300

388

2.4

Азия без Япония

1,130

1,268

2,816

7.5

Китай

599

654

1,472

7.7

Останалия свят

311

355

951

9.4

България

1.8

2.3

4.0

5.3

Общо за света

5,767

6,200

11,173

5.5

*въз основа на обменните курсове за 2023 г.

** Compound annual growth rate (общ годишен темп на растеж)

Интерактивна Световна застрахователна карта на Allianz.

Пълният доклад може да прочете тук.