22.06.2023 г.

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг (Long Term Issuer Default Ratings – IDRs) на Алианц Банк България „BBB+“ със стабилна перспектива.

В допълнение Fitch повиши рейтинга за жизнеспособност (VR) на банката на „bb“ от „bb-“. Повишението е в резултат на подобрената работна среда за българските банки, която подкрепя бизнес профила на Алианц Банк и средносрочните перспективи за разумния финансов профил.

Рейтинговата агенция отбелязва, че характерно за Алианц Банк е адекватната капитализация, съответстваща на консервативното управление на риска и  стабилната ликвидност, което прави финансовия профил на банката устойчив. Оценката на банката отразява подобреното качество на активите в резултат на оптимизиране на портфейла.

Становището на Fitch се базира и на факта, че Алианц Банк е част от една от най-големите финансови групи в света – Allianz SE (кредитен рейтинг „АА-“ и стабилна перспектива) и разполага с потенциална подкрепа от мажоритарния си собственик.