Уведомление за промени на сметките за плащания към Национална агенция за приходите

28.09.2023

Уважаеми клиенти,

Във връзка с преминаване от 01.10.2023 г. на Националната агенция за приходите (НАП) към банково обслужване от Българската народна банка и закриване на сметките на НАП в търговските банки Ви уведомяваме, че е желателно всички плащания по текущите сметки на НАП да бъдат наредени до края на деня на 28.09.2023 г.

Актуална информация за IBAN и BIС на новооткритите банкови сметки на НАП може да намерите в интернет страницата на НАП, секция „Плащане и възстановяване“: Банкови сметки (nra.bg) (предстои да бъдат публикувани).

 

Предвид промените от 01.10.2023 г. и с цел коректното постъпване на всички плащания по приходните сметки на НАП, както и отразяването им в информационната система на НАП, е необходимо плащанията по старите сметки на НАП да бъдат нареждани от търговските банки и другите доставчици на платежни услуги най-късно до 28.09.2023 г.

 

В тази връзка Ви уведомяваме, че на 28.09.2023 г.  Алианц Банк България АД ще приема платежни нареждания към настоящите  сметки на НАП до 15:30 часа на 28.09.2023 г. 

Платежни нареждания към сметки на НАП с дата 29.09.2023 г. няма да бъдат изпълнявани. 

Ограничението се отнася за всички доставчици на платежни услуги в страната и е валидно само за дата 29.09.2023 г. 

Всички лица, които желаят да извършват плащания към НАП в междинния период, биха могли да ги нареждат чрез виртуален ПОС ( е-услугата за плащане) в Портала за електронни услуги на НАП и физически ПОС – терминал в офис на НАП.

 

С уважение,

Екипът на Алианц Банк България АД