Алианц България стартира социална инициатива в подкрепа на незрящи хора 

10.02.2022

Алианц България, като социално отговорна институция, стартира инициатива в подкрепа на незрящите хора в България, които по официални данни са около 15 000 души.

Със съдействието на национално читалище на слепите „Луи Брайл“, адаптираме част от печатните ни материали на Брайлов език.

Всеки незрящ, който проявява интерес, може да посети наш офис от началото на следващата седмица.

В застрахователните ни офиси ще получите професионална консултация за застрахователен продукт Моят Живот на ЗАД Алианц България Живот, а в офисите на Алианц Банк България колегите ще ви дадат полезни съвети за Потребителските ни кредити.

Съвместната инициатива има за цел да подпомогне незрящите хора за интеграцията им в обществото и да допринесе за воденето на пълноценен живот.

Алианц активно развива своята стратегия на отговорна кампания, като създава възможност за изграждането на по-добър свят, помагайки на нуждаещи се и уязвими групи в обществото.