Алианц Банк България успешно изпълнява Минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения (МИСКПЗ). 

През март 2023 г. Алианц Банк издаде емисия облигации (senior preferred), която се търгува на Българска фондова борса.

За осигуряване на стабилен бизнес ръст и изпълнение на регулаторните изисквания, в края на 2023 г. банката сключи договор за заем с Европейския фонд за Югоизточна Европа („THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE" S.A., SICAV-SIF), който осигури финансиране в размер на 25 млн. евро, отговарящо на регулаторните изисквания за приемлив инструмент. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на микро, малки и средни предприятия, предоставяйки им оборотен капитал или средства за инвестиционни нужди за развитие на проекти и дейности отговарящи на стратегията на Банката за подкрепа на устойчивото развитие, покриващи ESG критериите.

Алианц Банк затвърждава позицията си на българския пазар като динамична банка, която предлага атрактивни индивидуални решения на своите клиенти. Тя е част от световната финансова група Allianz SE и се позиционира се в топ 10 на банките в България. Алианц Банк България притежава дългосрочен кредитен рейтинг BBB+ със стабилна перспектива, потвърден от Fitch на 21.06.2023 г.