28.02.2024 г.   
  • Българските предприятия ще получат достъп до ново финансиране на стойност 291 млн. евро 
  • Алианц Банк България ще осигури заеми с по-благоприятни условия за малки и средни предприятия с цел по-лесен достъп до финансиране 
  • Операцията, извършвана съвместно от ЕИБ, ЕИФ и Алианц Банк България, ще даде силен импулс на българската икономика
  • Това е първото споразумение за синтетична секюритизация на Групата на ЕИБ с Алианц Банк България 

Днес Алианц Банк България укрепи сътрудничеството си с групата на Европейската инвестиционна банка с подписване на споразумение за синтетична секюритизация, която ще стимулира финансирането на българските малки и средни предприятия (МСП), както и на дружествата със средна пазарна капитализация. Това е първото подобно споразумение между двете страни.  

Споразумението предвижда капиталови облекчения за Алианц Банк, като освобождава кредитен капацитет, който ще бъде използван за подкрепа на български компании при по-благоприятни условия. 

Европейският инвестиционен фонд осигурява защита чрез междинен транш на стойност 29 млн. евро, който има насрещна гаранция от ЕИБ, и защита чрез първостепенен транш на стойност над 175 млн. евро, който е гарантиран единствено от ЕИФ. Портфейлът включва потребителски кредити, заеми  и лизингови договори за МСП с общ размер на задълженията от около 207 млн. евро. 

Съгласно споразумението Алианц Банк България се ангажира да предостави нови заеми в размер на 291 млн. евро на малки предприятия и дружества със средна пазарна капитализация за период от три години. От тях около 64 млн. евро ще бъдат насочени към проекти, свързани с изменението на климата и устойчивост на околната среда, като част от усилията на Алианц Банк  и Групата на ЕИБ в подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика. 

В условията на икономическа несигурност и повишаващи се лихвени проценти обединихме усилия с Алианц Банк, за да подобрим достъпа до финансово изгодни заеми за българските предприятия, за да могат те да разширят своята дейност и да инвестират в зелени и дигитални решения“, отбеляза Кириакос Какурис, вицепрезидент на ЕИБ. „Освен това предоставяме консултантски услуги на най-високо ниво и доразвиваме отличното си сътрудничество с българските власти, за да предложим експертни познания за секторите, които ще бъдат в основата на устойчивото развитие на България през идните години“.

„Партньорството между Алианц Банк България и Европейската инвестиционна банка е важна стъпка към разширяване на възможностите ни за финансиране на малките и средни предприятия в България, за да могат те да се развиват по устойчив и ефективен начин“, посочи главният изпълнителен директор на АББ Георги Заманов. „То ще подобри финансирането на малките и средните предприятия в България, като стимулира тяхното устойчиво развитие. Това представлява важна стъпка не само за нашите клиенти, но и за цялостното икономическо развитие на страната, включително за създаването на нови работни места“