Allianz Risk Barometer: Кибер опасностите са  най-големият глобален бизнес риск за 2024 г.

16.01.2024 г.   
  • Изтичането на данни, атаките срещу критична инфраструктура или физически активи и увеличените случаи на зловреден софтуер с цел откуп предизвикват тревоги относно киберсигурността.
  • Прекъсването на дейността остава на второ място с 31%, а природните бедствия бележат най-съществен ръст в сравнение с 2023 г. с 26% и се класират на трето място.
  • Възприятието към риска се различава на регионално ниво относно изменението на климата, политическите рискове и насилието, както и недостига на квалифицирана работна ръка.
  • Макроикономическото и пазарното развитие оглавяват класацията при рисковете в България със съответно 42% и 30%, а като нов риск на 5 място се нарежда опасенията от събития, породени от политическата обстановка в страната.

Кибер инцидентите, като зловреден софтуер с цел откуп, пробиви на данни и ИТ прекъсвания, са най-големият риск за компаниите в световен мащаб през 2024 г., според Allianz Risk Barometer. Свързаната опасност от прекъсване на дейността се класира на второ място. Природните бедствия (изкачвайки се от №6 на №3 на годишна база), пожарите, експлозиите (от №9 на №6 позиция) и политическите рискове и насилието (с покачване от №10 на №8) са най-бързо изкачващи се в най-новата класация от водещите глобални бизнес рискове, базирана на обратната връзка на над 3000 специалисти по управление на риска. 

Макроикономическото и пазарното развитие оглавяват класацията при рисковете в България със съответно 42% и 30%, а като нов риск на 5 място се нарежда опасенията от събития, породени от политическата обстановка в страната. Промените на пазара и липсата на квалифицирани кадри също бележат ръст в класацията на рисковете за България. (виж по-долу "Топ 10 на рисковете в България").

Изпълнителният директор на Allianz Commercial Петрос Папаниколау коментира: „Най-големите рискове и покачвания в тазгодишната класация Allianz Risk Barometer отразяват съществените проблеми, пред които са изправени компаниите по света в момента – дигитализация, промените в климата и несигурната геополитическа среда. Много от тези рискове вече стават реалност с екстремните метеорологични условия, зловреден софтуер с цел откуп и регионалните конфликти се очаква да изпитат устойчивостта на веригите за доставки и бизнес моделите още през 2024 г. Брокерите и клиентите на застрахователните компании трябва да са наясно с тях и да приспособят своите застрахователни покрития спрямо рисковете.

Големите корпорации и средните и малки предприятия са обединени в опасенията си от едни и същи рискове – всички те се тревожат най-вече за киберсигурността, прекъсването на бизнес дейността и природните бедствия. Въпреки това, разликата в устойчивостта между големите и по-малките компании се увеличава, тъй като осъзнаването на риска сред по-големите организации нарасна след пандемията със забележим стремеж към подобряване на устойчивостта, отбелязва докладът. В контраст, на по-малките фирми често не им достига време и ресурси, за да идентифицират и ефективно да се подготвят за по-широк набор от рискови сценарии и в резултат им отнема повече време, за да възстановят работата си след неочакван инцидент.

Тенденции, движещи киберактивността през 2024 г.

Кибер инцидентите (36%) се класират като най-същественият риск в световен мащаб за трета поредна година – за първи път с осезаема разлика от 5% точки. Те се считат за най-голямата опасност в 17 страни, включително Австралия, Франция, Германия, Индия, Япония, Обединеното кралство и САЩ. Пробивът и изтичането на данни се разглежда като най-сериозната киберзаплаха за респондентите на Allianz Risk Barometer (59%), следвани от атаки срещу критична инфраструктура и физически активи (53%). Увеличава се риска, свързан със зловреден софтуер с цел откуп (ransomware) – през 2023 г. се наблюдава тревожно възобновяване на този тип заплаха с нарастване на застрахователните искове с повече от 50% в сравнение с 2022 г., поради което рискът се нарежда на трето място (53%).

„Киберпрестъпниците проучват активно начини да използват нови технологии като генеративен изкуствен интелект (AI) за автоматизиране и ускоряване на атаки, създаване на по-ефективен зловреден софтуер и фишинг. Нарастващият брой инциденти, причинени от лоша киберсигурност, по-специално в мобилните устройства, недостигът на милиони специалисти по киберсигурност и заплахата, пред която са изправени по-малките компании, поради зависимостта им от ИТ аутсорсинг, също се очаква да стимулират киберактивността през 2024 г.“, обяснява Скот Сейс, Глобален ръководител по киберсигурност, Allianz Commercial. 

Прекъсване на бизнес дейността и природни бедствия

Въпреки облекчаването на затрудненията по веригата за доставки след пандемията през 2023 г., прекъсването на бизнес дейността (31%) запазва позицията си на втората най-голяма заплаха в проучването от 2024 г. Този резултат отразява взаимосвързаността във все по-променливата глобална бизнес среда, както и силното разчитане на веригите за доставки за критични продукти или услуги. Подобряването на управлението на непрекъснатостта на бизнеса, идентифицирането на тесните места във веригата за доставки и разработването на алтернативни доставчици продължават да бъдат ключови приоритети за управление на риска за компаниите през 2024 г.

Природните бедствия (26%) са един от най-активно изкачващите се в класацията, достигайки до №3, с три позиции нагоре. 2023 г. беше рекордна година на няколко фронта. Тя бе най-горещата година от началото на измерването на глобалните температури, докато загубите на застрахователите надхвърлиха 100 милиарда щатски долара за четвърта поредна година, водени от най-съществените щети от 60 милиарда щатски долара поради силни гръмотевични бури. 

В световен мащаб бедствията са риск №1 в Хърватия, Гърция, Хонг Конг, Унгария, Малайзия, Мексико, Мароко, Словения и Тайланд, много от които са причинили някои от най-значимите събития през 2023 г. Горският пожар в Гърция в близост до град Александруполис през август миналата година е най-големият регистриран някога в ЕС. Междувременно тежките наводнения в Словения доведоха до едно от най-големите събития, причинявайки производствени забавяния и недостиг на части за европейските производители на автомобили.

Регионални различия и нарастващи и намаляващи рискове

Промените в климата (18%) не бележат промяна от досегашното си 7-мо място, но са сред първите три бизнес риска в страни като Бразилия, Гърция, Италия, Турция и Мексико. Имуществените щети по корпоративни активи, в резултат на по-чести и тежки екстремни метеорологични събития, са ключова заплаха. Секторите на комуналните услуги, енергетиката и промишлеността са сред най-изложените на този риск. В допълнение, нетните нулеви преходни рискове и рисковете на отговорност се очаква да се увеличат в бъдеще, тъй като компаниите инвестират в нови, до голяма степен непроверени нисковъглеродни технологии, за да трансформират своите бизнес модели.

Не е изненадващо, предвид продължаващите конфликти в Близкия изток и Украйна и напрежението между Китай и САЩ, политическите рискове и насилието (14%) е на 8-мо място от 10-то. 2024-та също е година на множество избори в различни страни, в която до 50% от населението на света ще упражни правото си на глас, включително в Индия, Русия, САЩ и Обединеното кралство. Недоволството от потенциалните резултати, съчетано с общата икономическа несигурност, високите разходи за живот и нарастващата дезинформация, подхранвана от социалните медии, означава, че се очаква социалната поляризация да се увеличи, предизвиквайки повече социални вълнения в много страни.

Въпреки това, има известна надежда сред респондентите на Allianz Risk Barometer, че през 2024 г. може да станем свидетели на бурните икономически възходи и падения, изпитани след отшумяването на шока от COVID-19, което ще доведе до макроикономическо развитие (19%), понижаване от №3 до №5. Перспективите за икономически растеж обаче остават слаби – далеч под 1% в големите икономики през 2024 г., според Allianz Research.

„Но този слаб растеж е необходимо зло: високата инфлация най-накрая ще остане в миналото“, казва Лудовик Субран, главен икономист в Allianz. „Това ще даде на централните банки известно пространство за маневриране – по-ниските лихвени проценти са вероятни през втората половина на годината и не по-късно от тогава, тъй като не може да се очакват стимули от фискалната политика. Ще обърнем внимание на значителния брой избори в световен мащаб през 2024 г. и на риска от по-нататъшни сътресения в зависимост от определени резултати.

В глобален контекст недостигът на квалифицирана работна сила (12%) се разглежда като по-нисък риск в сравнение с 2023 г., падайки от №8 на №10. Бизнесът в Централна и Източна Европа, Обединеното кралство и Австралия обаче го определя като един от петте най-големи бизнес риска. Като се има предвид, че все още има рекордно ниска безработица в много страни по света, компаниите се стремят да заемат повече работни места, отколкото има хора, които да ги заемат. ИТ експертите или експертите по данни се смятат за най-предизвикателни за намиране, което прави този проблем критичен аспект в борбата срещу киберпрестъпността.

Top 10 risks Bulgaria
Top10_global_risks_2024

Повече за Allianz Risk Barometer

Allianz Risk Barometer е годишна класация за бизнес риска, съставена от корпоративния застраховател на Allianz Group Allianz Commercial, заедно с други субекти на Allianz. Той включва гледните точки на 3069 експерти по управление на риска в 92 държави и територии, включително изпълнителни директори, мениджъри на риска, брокери и застрахователни експерти, и се публикува за 13-ти път.

Повече за Allianz Commercial

Allianz Commercial е експертният център и глобалната линия на Allianz Group за застраховане на среден бизнес, големи предприятия и специализирани рискове. Сред нашите клиенти са най-големите потребителски марки в света, финансови институции, световната авиационна и корабна индустрия, както и семейни и средни предприятия, които са гръбнакът на икономиката. Застрахова уникални рискове като офшорни вятърни паркове, инфраструктурни проекти или холивудски филмови продукции. През 2022 г. Allianz Commercial генерира над 19 милиарда евро брутна премия в световен мащаб.