Алианц Риск Барометър 2022: Киберопасностите изпреварват Covid-19 в класацията за най-големите глобални бизнес рискове

18.01.2022 г.   
  • Според 11-тото проучване на Allianz през 2022 г. трите най-големи бизнес риска в световен мащаб са киберзаплахите, прекъсването на бизнеса и природните бедствия
  •  Пандемията спада от втора на четвърта позиция, тъй като повечето компании се чувстват подготвени за бъдещи развития. Природните бедствия и климатичните промени се изкачват значително в годишната класация със зачестяването на екстремните метеорологични явления.
  • За България местните експерти определят пандемията, прекъсването на бизнес дейността и макроикономическото развитие на страната като трите най-големи риска. 

Киберопасностите са най-голямата тревога за компаниите на глобално ниво през 2022 г. според тазгодишното издание на Aлианц Риск Барометър. Заплахата от кибератаки с цел получаване на откуп, изтичането на данни или големи прекъсвания на ИТ инфраструктурата притесняват компаниите дори повече от прекъсване на дейностите им, смущенията във веригата за доставки, природните бедствия или Covid-19 – фактори, които засегнаха силно бизнеса през последната година.

Годишното проучване на Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) включва мненията на 2650 експерти от 89 държави и региони, включително изпълнителни директори, мениджъри на риска, брокери и застрахователни експерти. Киберинцидентите оглавяват класацията и са посочени в 44% от отговорите, прекъсването на бизнеса пада до второ място спрямо миналогодишното издание с 42%, а природните бедствия се нареждат на трето място с 25%, спрямо шесто през 2021 г. Разпространението на пандемията пада до четвърта позиция(22%), а изменението на климата се изкачва до най-високото си досега класиране – шесто място (17%).  

„За повечето компании най-голямата заплаха е да не могат да произвеждат своите продукти или да предоставят услугите си. През 2021 г. наблюдавахме безпрецедентни смущения, причинени от различни фактори, а тази година обещава само постепенно облекчаване на ситуацията. Изграждането на устойчивост срещу многото причини за прекъсване на бизнеса все повече се превръща в конкурентно предимство за компаниите." обобщава главният изпълнителен директор на AGCS Йоахим Мюлер.

В България експертите определят пандемията (38%), прекъсването на бизнес дейността (33%) и макроикономическото развитие на страната (29%) като трите най-големи риска. „За местния бизнес здравните проблеми, свързани с Covid-19, продължават да са най-голямата заплаха за бизнеса и работната сила и генерират опасности и смущения във веригите за доставки. Променящата се политическа обстановка, финансовата политика и покачването на цените са също тревожни фактори“, коментира Йоанис Коцианос, председател на Изпълнителния комитет на Алианц България Холдинг

Броят и сложността на кибератаките и киберпрестъпността се увеличават и това е основната причина да са посочени като най-големия риск за глобалния бизнес. Основният двигател е неотдавнашният скок в атаките за откуп, които се потвърждават като най-голямата киберзаплаха за следващата година от анкетираните (57%). Последните атаки показват тревожни тенденции като тактики на „двойно изнудване“, комбиниращи криптиране на системи с пробиви на данни; използване на уязвимости в софтуера, които потенциално застрашават хиляди компании или засягат инфраструктурни системи. Респондентите признават необходимостта от изграждане на устойчивост и планиране за справяне с потенциални прекъсвания или новите изисквания на регулаторните органи, инвеститори и други заинтересовани страни.

Според проучването кибератаките са и най-големият риск за прекъсването на бизнеса. В година, белязана от сериозни смущения, уязвимостите в съвременните вериги за доставки и производствени мрежи са по-очевидни от всякога. Въздействието на нарастващата зависимост на компаниите от дигитализацията и преминаването към дистанционна работа, също притесняват експертите. Природните бедствия и пандемията са другите два важни риска за прекъсването на бизнеса. През изминалата година скокове в търсенето след локдауна се съчетаха с прекъсване на производството и логистиката, тъй като огнищата на Covid-19 в Азия затвориха фабрики и причиниха рекордни нива на претоварване в пристанищата за контейнерни превози.

Пандемията пада от втора на четвърта позиция, но остава основна грижа за компаниите в световен мащаб. Въпреки че кризата с Covid-19 продължава да засенчва икономическите перспективи в много индустрии, окуражаващо, бизнесите смятат, че са се адаптирали. По-голямата част от анкетираните (80%) смятат, че са адекватни или добре подготвени за бъдещи събития.

Относно риска от природни бедствия и изменението на климата, последните години показаха, че честотата и тежестта на метеорологичните явления се увеличават поради глобалното затопляне. Респондентите на Aлианц Риск Барометър 2022 са най-загрижени за метеорологичните явления свързани с изменението на климата, причиняващи щети на корпоративна собственост (57%), следвани от въздействието върху прекъсването на бизнеса и веригата за доставки (41%). Те обаче също се притесняват от управлението на прехода на бизнеса си към нисковъглеродна икономика(36%), сложните изисквания за регулиране и докладване и потенциалните рискове от съдебни спорове за не предприемане на адекватни действия за справяне с климатичните промени (34%).

Недостигът на квалифицирана работна сила е ново попълнение в топ 10 позициите на класацията. Привличането и задържането на служители никога не е било по-голямо предизвикателство, особено за секторите инженерство, строителство, недвижими имоти, обществени услуги и здравеопазване и транспорт.

Повече информация, свързана с проучването и изводите, до които достига можете да откриете на следните линкове: