17.10.2023
  • 11-то издание на Allianz Motor Day: Allianz приветства Акта за данните на ЕС, но вижда допълнителна необходимост от регулиране на сигурността при обмен на данни от превозни средства
  • Собствениците на превозни средства трябва да имат пълен контрол и суверенитет: те решават кой може да използва данните от тяхното превозно средство за конкретни цели
  • Allianz призовава за регулиран пазар за обмен на данни и производителите на превозни средства да изискват справедлива цена за предоставяне на данни
  • Новият регламент може да укрепи европейската цифрова икономика и да направи транспортните системи по-устойчиви, по-безопасни и по-ефективни
  • Значими ползи за клиентите: Актът за данните на ЕС позволява още по-индивидуализирани автомобилни застраховки, базирани на риска, подобрено предотвратяване на злополуки и по-интелигентно управление на искове при щети
  • Проучване на Allianz, проведено в пет европейски страни показва, че все по-голям брой шофьори на автомобили желаят да споделят данните за автомобила си със своя застраховател
  • Информацията за батерията на електромобила е новият пробег

Новият Акт за данните на ЕС има за цел да създаде възможност за използване на данните от свързаните превозни средства в полза на собствениците, да подобри безопасността на пътя и да даде възможност за устойчиви дигитални иновации. Това беше основна тема на 11-ия Allianz Motor Day, който се проведе в Центъра за технологии на Allianz (AZT) в Исманинг.

Смислено използваните данни за превозното средство правят транспортната система по-безопасна, по-чиста и по-интелигентна

"Приветстваме Акта за данните на ЕС“, каза Клаус-Петер Рьолер, член на борда на директорите на Allianz SE. „Новият закон подкрепя иновациите, разнообразието и конкуренцията – това е европейска инициатива за укрепване на цифровата икономика. Новият регламент на ЕС следва убедителен принцип, който ние подкрепяме: „Моето устройство, моите данни“. Собствениците на „свързан“ автомобил, съгласно новото законодателство, ще могат в бъдеще да изискват от производителя данните, събрани в превозното средство, да бъдат прехвърлени на трети страни. За да се улесни този достъп, Актът за данните на ЕС дори изисква те да бъдат предоставени в реално време.

Това, допълва Рьолер, може да доведе до истински иновации: „Искаме да убедим нашите клиенти в автомобилното застраховане, чрез атрактивни предложения, да споделят данните си с нас. Актът за данните на ЕС също би дал шанс на други компании и стартиращи фирми да станат изобретателни в предложенията си. Използването данните от милионите камери на живо и информацията за местоположението на превозните средства биха могли да решат проблема с паркирането в централните части на градовете. Това не само би било по-добро за шофьорите, но би спестило значителни количества енергия, би спомогнало за опазване на климата и качеството на въздуха. Ако данните за превозните средства се използват разумно, те имат потенциала да направят нашата транспортна система по-безопасна, по-чиста и по-интелигентна като цяло."

Как Актът за данните на ЕС може да промени автомобилното застраховане

С подробни данни от превозното средство могат да се предоставят и изцяло нови застрахователни предложения и допълнителни услуги. „В случай на инцидент ще бъде възможно автоматично да се запише степента на щетите в реално време, чрез оценка на данните за местоположението и данните от сензорите за катастрофа. Allianz може незабавно да информира обслужващата „Пътна помощ“, да резервира кола под наем, да поръча подходящи резервни части и да уговори среща за сервиз за нашия клиент. Може да бъде предоставена медицинска помощ  в случай на сериозни инциденти“, каза Рьолер. „В момента клиентът трябва да ни информира. В бъдеще ще се свързваме с нашите клиенти проактивно, когато имат най-голяма нужда от нас.“

Петер Рьолер също така посочва, че чрез използването на базата данни за автомобилите, Allianz може да предложи възможно най-справедливата цена на всеки клиент. „Можем да изчислим застрахователни премии, които са значително по-съобразени с риска, като вземем предвид както стила на шофиране, дали автомобилът е оборудван със системи за безопасност и дали те са включени или изключени. В същото време данните от сензорите и камерите могат да допринесат за коректно и справедливо разследване на произшествия и за изясняване на отговорността“.

Данните, изпращани директно от автомобила, ще придобият особено значение, когато автономни и поддържани от изкуствен интелект системи започнат да управляват автомобила. „Засегнатите, но също и обществото, имат право да знаят дали човекът или машината са причинили инцидента”, казва Рьолер.

Скорошно проучване на Allianz, проведено в пет европейски държави, сочи че мнозинството от шофьорите на автомобили са готови да споделят данните за автомобила си със своя застраховател, ако в замяна получат по-цялостно обслужване: в Германия това е 53%, във Великобритания дори достига 61%. „Това е много важно послание за нас, с което можем да се гордеем: нашите клиенти знаят, че могат да ни се доверят, защото ние ще боравим с техните данни внимателно и в техен най-добър интерес“, каза Рьолер, коментирайки резултатите от проучването .

Истинска конкуренция може да съществува само при справедливи цени

Дискусиите на 11-ия Allianz Motor Day се фокусираха върху въпроса как на практика трети страни могат да имат достъп до данните в автомобила. Актът за данните на ЕС предвижда, че „лесно достъпните данни” трябва да се предават в реално време – но какви данни са това? И каква цена може да поиска производителят на автомобила за предоставянето на данните на трети страни? „Истинска конкуренция може да възникне само ако производителите на превозни средства изискват справедливи цени. В противен случай трети страни нямат шанс да направят иновации“, коментира още Рьолер.

Липсва правна рамка за трансфер на данни

Но какво може да направи частният клиент с данните от своя автомобил? И преди всичко, как може да получи достъп до данните и да ги предаде? Това може да е ефективно само ако има универсален и лесен начин за лицето да достъпи и прехвърли данните. "Актът за защита на данните на ЕС създава само правната база за прехвърляне на данни от превозното средство към трети страни. Все още обаче липсва правната рамка, която да уточнява по какъв технически начин данните от автомобила могат да бъдат използвани за всички участници на пазара “, добавя Рьолер. „Законодателите трябва да намерят практично решение за това възможно най-бързо, в противен случай „съкровищницата“ от данни не може да бъде извлечена в полза на клиентите и на всички участници.“

По отношение на използването на данни за превозни средства Allianz изисква следното:

1. Собствениците на превозни средства трябва да получат пълна прозрачност относно данните, събрани от тяхното превозно средство. Всеки собственик на автомобил трябва да получи точен преглед, за да знае какви данни се събират от неговия автомобил. Освен това, трябва да е възможно да се види кои от тези данни могат да бъдат предадени на трети страни в реално време.

2. За да могат собствениците на автомобили да имат възможност да се възползват добре от новопридобития суверенитет върху данните за своите превозни средства, е необходим стандартизиран минимален набор от данни, който да позволи нови услуги, независимо от производителя, и да позволи данните да се споделят бързо и лесно в реално време чрез дефинирани интерфейси, ако собственикът желае.

3. Allianz призовава за регулиран пазар и независим регулатор на данните, за да се гарантира сигурен обмен на данни за превозните средства. Тази независима институция трябва да гарантира, че упълномощените лица имат достъп до данните.

4. За да могат шофьорите да се възползват от множеството възможни иновации, се нуждаем от справедливи цени за предаване на данни на трети страни. Разходите трябва да бъдат изчислими, за да се даде възможност за широка конкуренция.

Информацията за батерията на електромобила е новият пробег

На 11-ия Allianz Motor Day бяха повдигнати и темите за:

  • сертификат за състояние на батерията за определяне стойността на електрическите превозни средства
  • система за ранно предупреждение за предотвратяване на пожар
  • подходящи диагностични и ремонтни решения за батерии с високо напрежение за намаляване на разходите за щети и улесняване на рециклирането

В близко бъдеще батерията на електрическите автомобили ще определя стойността на превозното средство по същия начин, по който изминатите километри определят цената на  автомобилите в момента, но към момента шофьорите трудно могат да гарантират за състоянието на батерията, защото тази информация не е достъпна на дисплея. Предстоящият Акт за данните на ЕС скоро ще направи тази и много друга информация за превозни средства достъпни бързо и лесно при поискване от предишните собственици.

Колкото по-силна е батерията, толкова по-висока е стойността на електромобила

Батерията на електрическо превозно средство струва между 13 000 и  46 000 евро, което я прави най-скъпият компонент. Неговото състояние определя годността на електромобила за употреба и неговата стойност. „При електрическите превозни средства данните за батерията са новият пробег (най-актуална тема досега). Негативните влияния върху батерията могат бързо да доведат до загуба на капацитет до 20 процента“, каза Франк Зомерфелд, главен изпълнителен директор на Allianz Versicherungs-AG, в рамките на 11-то издание на Allianz Motor Day. „В дългосрочен план това води до значително увеличаване на загубата на стойност на автомобила. В зависимост от производителя и модела, това би могло  да достигне до 25% а в отделни случаи - дори повече“.

Неблагоприятните ефекти включват, например, прекалено бързо зареждане, дълго време на изчакване, високи температури навън, състояние на зареждане, което е твърде ниско, и неспазване на препоръката за зареждане между 10% и 80%. Ако превозно средство също е интегрирано в електрическата мрежа (Car2Grid) и по този начин претърпява допълнителни цикли на зареждане и разреждане, това също оказва влияние върху експлоатационния живот без превозното средство да бъде премествано.

Несигурността относно състоянието на батерията възпрепятства пазара на елекромобили втора ръка

Когато става въпрос за продажба на превозно средство, несигурността относно състоянието на батерията може да бъде значителна пречка за успешната продажба „Отчасти поради това, че най-важните данни за батериите често липсват, пазарът на използвани електрически автомобили не се развива“, казва Зомерфелд. „Познаването на точното състояние и следователно стойността на батерията е важно за всеки, който иска да купи или продаде електрическо превозно средство. Поради това изискваме да се представи независим сертификат за състоянието на батерията, когато се продава или купува употребявана електрическа кола. Това е единственият начин да се гарантира, че в бъдеще търговията с употребявани ел. автомобили може да се осъществява  по коректен начин, базиран на данни“, казва Зомерфелд.

Същото важи и за обработката на искове при произшествие. Единствено непрекъснат мониторинг може да предостави на потребителите актуална информация за състоянието на батерията. Ако батерията е била сериозно повредена при инцидент, може да се предостави оценка на състоянието и по този начин - доказателство реалната стойност на електрическата кола . Това се отнася най-вече за случаите, в които  не е възможно да се диагностицира състоянието на батерията поради повреда. Ако, например, отделните батерийни модули трябва да останат използваеми в интерес на устойчивостта, тяхната консумация през целия живот и химическият им състав трябва да бъдат известни.

Allianz призовава за лесен достъп до данните за батерията

Бъдещите разпоредби на Акта за данни на ЕС ще дадат възможност на нашите клиенти да имат лесен достъп до данните, които генерират. Това значително ще подобри оценката на щетите в бъдеще, особено анализа на щетите за батерии. Идеален процес за оценка на щетите е комбинацията от механичен анализ на корпуса на батерията и електронна диагностика на състоянието на батерията. Диагностиката на батерии и свързаната с нея опция за ремонт създават значителни ползи за клиентите - както по отношение на намаляване на разходите за ремонт и подобрени типови класове, така и устойчивост на продукта през жизнения цикъл на превозното средство. „Затова призоваваме производителите на превозни средства непрекъснато да предоставят основни данни за превозни средства за диагностика на батерията, определяне на стойността на времето и модели за прогнозиране на батерията“, споделя Зомерфелд.

Система за ранно предупреждение за опасност от пожар

В бъдеще, подходящи сензори, които откриват Въглероден диоксиди водород, например, както и подходящ анализ на данни могат да се използват за непрекъснато наблюдение на състоянието на батерията в системата на електромобила. Това ще позволи на електрическите превозни средства - аналогично на eCall - да осигурят ранно предупреждение за потенциални рискове от пожар. „Една автоматична система за ранно предупреждение в електрически превозни средства за откриване на пожар би била голямо предимство, особено за предотвратяване на щети, тъй като потенциално дефектните клетки могат да бъдат открити на ранен етап. Но подобно наблюдение води и до подобрения след пътнотранспортно произшествие, за например при разгръщането на противопожарни или спасителни служби, теглене, паркиране или обслужване на сервизи“, казва Зомерфелд. „Като основно изискване за такива системи за предупреждение в бъдеще трябва да бъдат създадени международни единни стандарти за предоставяната информация, предаването на данни и подходящите реакции, както и разпоредби за отговорността за предаване на данни.“

Цялата прес информация и запис на събитието, както и детайли относно Актът за данните на ЕС можете да намерите тук.

За Allianz

Allianz Group е един от водещите световни застрахователи и мениджъри на активи с повече от 122 милиона* частни и корпоративни клиенти в повече от 70 страни. Клиентите на Allianz се възползват от широка гама от лични и корпоративни застрахователни услуги, вариращи от имуществено, живото и здравно застраховане до помощни услуги до кредитно застраховане и глобално бизнес застраховане. Allianz е един от най-големите инвеститори в света, управляващ около 714 милиарда евро** от името на своите застрахователни клиенти. Освен това, нашите мениджъри на активи PIMCO и Allianz Global Investors управляват около 1,7 трилиона евро** активи на трети страни. Благодарение на нашето систематично интегриране на екологични и социални критерии в нашите бизнес процеси и инвестиционни решения, ние сме сред лидерите в застрахователната индустрия в индекса за устойчивост на Dow Jones. През 2022 г. над 159 000 служители постигнаха общи приходи от 152,7 милиарда евро и оперативна печалба от 14,2 милиарда евро за групата***.

* Включително неконсолидирани предприятия с клиенти на Allianz.

**Към 30 юни 2023 г.

*** Както е докладвано – не е коригирано, за да отрази прилагането на МСФО 9 и МСФО 17.

Свържете се с нас при необходимост от съдействие.