Заявяване на претенция за автомобили и моторни превозни средства

1 Стъпка

Можете да заявите лесно Вашата претенция онлайн или по телефон

Телефон или Онлайн

2 Стъпка

След като заявите Вашата претенция ние ще прегледаме предоставената информация и документите и ще проверим застрахователното покритие и ще извършим оглед. Ще се свържем с вас, ако ни е нужно още нещо.

3 Стъпка

След одобрение от наша страна, което ще получите чрез избрания от Вас начин на комуникация, може да запазите час за ремонт на автомобила Ви.

4 Стъпка

Вашата обратна връзка е важна за нас. Ще се свържем с Вас, за да разберем какво можем да подобрим.

 

Документи за заявяване на претенции

Необходими документи за изплащане на суми и обезщетения при застрахователни събития

При временна и трайна загуба на трудоспособност на застрахования или диагностициране на “тежко заболяване”

При болничен престой на застрахования

При възстановяване на медицински разходи на застрахования (разходи за лекарства и консумативи и други)

При изплащане на суми за хирургично лечение

При смърт на застрахованото лице

Необходими документи за изплащане на суми при изтекъл срок, откуп, изплащане на рента

При откупуване на спестовни застраховки (смесени застраховки “Живот”, Женитбени и детски застраховки, рентни /пенсионни/ застраховки и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд)

При изтекъл срок по спестовни застраховки (смесени застраховки “Живот”, Женитбени и детски застраховки и застраховките “Живот”, свързани с инвестиционен фонд)

При частичен откуп или частичен откуп с възстановяване по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд

Изплащане на рента пo групова рентна застраховка

Изплащане на рента по индивидуална рентна застраховка

 

 

1 Стъпка

Можете да заявите лесно Вашата претенция онлайн или по телефон

Телефон или Онлайн

2 Стъпка

След като заявите Вашата претенция ние ще прегледаме предоставената информация и документите и ще проверим застрахователното покритие и ще извършим оглед. Ще се свържем с вас, ако ни е нужно още нещо.

3 Стъпка

След одобрение от наша страна, което ще получите чрез избрания от Вас начин на комуникация oпределяме
размера на застрахователното обезщетение. До 15 работни дни изплащаме обезщетението по банковата Ви сметка.

4 Стъпка

Вашата обратна връзка е важна за нас. Ще се свържем с Вас, за да разберем какво можем да подобрим.

 

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!