1. Регистрирайте Вашата претенция по един от следните начини:

  • www.allianz.bg/bg_BG/webfnol.html#/start-claim
  • Ликвидационен център или автосервиз /виж адреси тук/
  • Обаждане на телефон 0700 13 014

При необходимост от Пътна помощ, позвънете на 0700 13 014 и изберете 2 от гласовото меню.

*изберете оглед на МПС в ликвидационен център, в сервиз или прикачете Вашите документи и снимки дигитално.

2. На получения от нас линк можете да прикачите необходимите документи или снимки за обработване на претенцията или да следите статуса й.

Ако покритието Ви включва доверен сервиз, моля прикачете декларация за избор на доверен сервиз в свободен текст.

Изпращаме Ви имейл или SMS/Viber съобщение (по Ваш избор) с номер на претенция и линк към Claims Tracker.
Проверяваме получените от вас или от центъра/сервиза документи и снимки.

Срокът за обработване на претенции е 15 работни дни, но ние се стараем да приключим процеса в рамките на 2 работни дни.

При промяна на статус по претенция получавате съобщение или имейл.

За взимането на обективно решение е възможно да поискаме допълнително снимки и/или документи, за което ще Ви изпратим отново съобщение по имейли или чрез SMS/Viber, в зависимост от избрания от вас канал за комуникация.

След получаването на всички необходими снимки и/или документи, ще разгледаме внимателно заявената претенция в най-кратък срок. 

Получавате имейл или съобщение с линк към нашето решение. 

Следващи стъпки, в зависимост от договореното в полицата:

  • официален или доверен сервиз - след получаване на известие за одобрение на претенцията, запазете дата и час в определения сервиз за извършване на ремонта. 
  • експертна оценка - запознайте се с офертата от наша страна. Ако я приемете, ще получите парите до 2 часа на посочената от вас банкова сметка. Имате възможност и да откажете нашата оферта като посочите доверен сервиз, в който желаете да се извърши ремонтът.
Изготвяме поръчка за ремонт или поръчка за плащане. 
Регистрационният номер на Вашето МПС е напълно достатъчен на специалистите в сервиза, за да видят цялата поръчка за ремонт. Вземете Вашето МПС след получаване на съобщение или имейл, че ремонтът приключен.
Изготвяме поръчка за ремонт или поръчка за плащане. 
Попучавате покана по имейл или SMS/Viber за оценка на процеса по обработване на претенцията. Попълването на анкетата ще ви отнеме около 2 минути.

В Алианц България обръщаме внимание на всяка оценка и обратна връзка, оставена от нашите клиенти. 

Благодарим Ви, че отделяте от Вашето време, за да ни оцените. Това ни помага да подобряваме процесите ни, така че отговорим на Вашите потребности и очаквания.

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да посетите обслужващия Ви офис, където, с помощта на служител, да предявите претенция по застрахователната си полица.

При необходимост от информация относно необходимите документи за завеждане на претенция, позвънете на 0700 13 014 и изберете опция №6 от гласовото меню.

Проверяваме получените от Вас или от обслужващия Ви офис документи, поставяме входящ номер на заявлението и ги подготвяме за регистрация.
Срокът за обработване на претенции е 15 работни дни, но ние правим всичко възможно, за да приключим процеса в най-кратък срок.

За взимането на обективно решение е възможно да поискаме допълнителни документи, за което ще Ви изпратим официално писмо, в зависимост от избрания от Вас канал за комуникация по заявената претенция (щета) – имейл или адрес. 

След получаването на всички необходими документи, ще разгледаме внимателно заявената претенция в най-кратък срок.

След обработка и приключване на щетата, ще получите SMS/Viber известие с номер на заведената претенция и размера на изплатената сума.

Получавате покана по имейл или SMS/Viber за оценка на процеса по обработване на претенцията. Попълването на анкетата ще ви отнеме около 2 минути.

В Алианц България Живот обръщаме внимание на всяка оценка и обратна връзка, оставена от нашите клиенти. 

Благодарим Ви, че отделяте от Вашето време, за да ни оцените. Това ни помага да подобряване процесите ни, така че отговорим на Вашите потребности и очаквания.

1. Предявете претенция в зависимост от Вашите предпочитания:

  • във Вашата дигитална платформа Алианц Здраве;
  • онлайн на www.allianz.bg;
  • 0700 13 014, опция 3 от гласовото меню.

2. На изпратения линк прикачвате всички събрани медицински и финансови документи, като не пропускате да въведете и банковата си сметка. Прикачените документи можете да видите в портала My Allianz около час след качването им в дигиталната платформа.

Изпращаме Ви имейл или SMS/Viber съобщение (по Ваш избор) с номер на претенция и линк към дигиталната платформа.

Срокът за обработване на претенции е 15 работни дни след предоставяне на всички необходими документи, но ние се стараем да приключим процеса до 2 работни дни.

При промяна на статус по претенция получавате съобщение или имейл.

За взимането на обективно решение е възможно да поискаме допълнително снимки и документи, за което ще Ви изпратим съобщение или имейл.

След получаване на всички необходими документи, ще разгледаме внимателно заявената претенция в най-кратък срок.

Получавате имейл или съобщение с линк към нашето решение. 

В някои случаи постъплението в банковата Ви сметка може да отнеме до 2 дни, в зависимост от междубанковите преводи.

Изпращаме Ви имейл или SMS/Viber съобщение с линк към решението и нареждаме сумата за изплащане по посочената от Вас банкова сметка. 

Получавате покана по имейл или SMS/Viber съобщение за оценка на процеса по обработване на претенцията.

Попълването на анкетата ще ви отнеме около 2 минути.

В Алианц България обръщаме внимание на всяка оценка и обратна връзка, оставена от нашите клиенти. 

Благодарим Ви, че отделяте от Вашето време, за да ни оцените. Това ни помага да подобряваме процесите така, че да отговорим на Вашите потребности и очаквания.