Description
Description

Нашата стажантска програма е насочена към студентите, които са завършили минимум втора година от следването си. Тя им дава шанс за активна, предизвикателна и динамична изява.

Стажовете са с продължителност от 3 - 6 месеца. Те ще ви помогнат да изградите полезни професионални контакти и да учите чрез практически опит, като допринасяте за реализацията на различни бизнес проекти.

В хода на програмата ще усвоите ключови знания и умения, ще получите подкрепа и насоки от страна на професионалистите в екипа, така че да се възползвате максимално от времето си с нас и да изградите професионален профил, който да ви гарантира успешна кариера след завършване на образованието си.

Какво е важно?

Ние предлагаме:

 • Базов практически опит, знания и умения, които да допълнят теоретичното обучение на студента
 • Възможности за допълнителна професионална ориентация
 • Условия за провеждане на задължителни практики и разработване на курсови работи и други учебни проекти с практическа насоченост 
 • Възможност за работа от вкъщи 
 • Месечно възнаграждение

Твоят профил:

 • Студенти в страната и чужбина
 • С непрекъснати студентски права и в процес на обучение към момента на кандидатстване за стажантска програма (удостоверява с Уверение или друг документ от висшето училище, когато студентът се обучава извън България.)

Период:

 • Стажантската програма е гъвкава и с продължителност 3 - 6 месеца.
 • 4 - 6 часа на ден 

Как да кандидатстваш?

Изпрати ни:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо