Как се справиха най-младите с
Covid-19 предизвикателството?

И отрази ли се пандемията на доходите им?

„Бъдещето принадлежи на младите“ е фраза, добре позната и често употребявана от учени, политици и философи. Но какво крие то за нашите наследници, които започват кариерния си път във време на пандемия?

Докладът на Allianz Economic Research, който разглежда бъдещите доходи на младите поколения, представя една хипотеза.

Съвсем наскоро поколенията, наречени поколение Y (Милениали (1980–1994 г.)) и  Z (1995–2010 г.), преживяваха и продължават да изпитват финансова несигурност, като пост Covid-19 ефект. Глобалната финансова ситуация и пандемията са фактори, които влияят на кариерните перспективи, тъй като водят до безработица и това забавя първоначалното натрупване на капитал при младото поколение между 18 и 24 години. В тази действителност те са най-засегнати по отношение на нетния среден доход.

Фокусирайки се върху 6 европейски държави - Германия, Франция, Италия, Австрия, Испания и Швейцария - данните показват, че в две или повече последователни години младежта е претърпяла загуби или стагнация и в някои страни, като Испания, нетният среден доход все още не се е върнал към финансовите нива отпреди Covid-19. Освен това, навлизането на пазара на труда по време на рецесия ще доведе до множество предизвикателства: бавното откриване на работни места ще направи пазара на труда по-ограничен, заплатите - по-ниски и рискът от закриване на работни места - по-висок.

Фокусирайки се върху гореспоменатите европейски държави и използвайки наличните понастоящем данни, докладът прогнозира постпандемично намаляване на доходи за Gen Z. В Испания и Италия прогнозният сценарий води до спад на средните доходи от -11,7% и -4,5% в 2021 г., съответно. В Германия и Австрия могат да се наблюдават спадове от съответно -3,5% и -4,2%, докато във Франция и Швейцария могат да се наблюдават два периода на отрицателен растеж на доходите.

Очаква се повечето страни да се върнат на нивата от преди Covid-19 до 2025 г., докато страните от Южна Европа са изправени пред по-голям проблем с „изтичането на мозъци“ поради загубата на конкурентоспособност на пазара на труда за младите хора. Пандемичните условия вероятно ще доведат до количествено и качествено несъответствие между търсенето на работа и предлагането, което от своя страна ще доведе до намаляване на заплатите.

Какво може да се прогнозира в бъдеще?

Ранната кариера може да определи заплатите в продължение на години след първото работно място. Работещото население обикновено увеличава своите доходи с напредването на възрастта, достигайки връх на 50-годишна възраст. Тъй като увеличението на заплатите се изчислява процентно от настоящата заплата, днешната младеж ще бъде ощетена в сравнение с тези, които са започнали своето кариерно развитие в некризисни времена. Изравнението може да отнеме години и пътят, по който поколенията натрупват капитал да се различава значително.

За да се избегне подобен бъдещ сценарий, белязан с трайно по-ниски доходи и спестявания, е важно да се осигури адаптацията на младежта към пазарните промени чрез обучение и квалификация.

Никога не е имало по-добър момент да подкрепим днешните младежи и да преминем към по-добро бъдеще.

 

Тук можете да прочете оригиналния доклад: Future of Gen Z incomes: Will the kids be all right? (allianz.com)

 

 

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!