Акцентите за Q2 2023 

  • Общият размер на приходите нараства с 5,9% до 39,6 млрд. евро 
  • Оперативната печалба нараства със 7,1% до 3,8 млрд. евро. Силно представяне в бизнес сегментите Общо застраховане, Животозастраховане и Здравно застраховане
  • Основният нетен доход на акционерите нараства с 22,9% до 2,5 млрд. евро

Акцентите за първите 6 месеца на 2023 г.

  • Общият размер на приходите нараства с 4,8% до 85,6 млрд. евро
  • Оперативната печалба се увеличава с 14,9% до 7,5 млрд. евро: главно благодарение на бизнес сегментите Общо застраховане, Животозастраховане и Здравно застраховане
  • Основният нетен доход на акционерите нараства с 90,2% до 4,7 млрд. евро
  • Отличен коефициент на платежоспособност по Solvency II от 208%, в сравнение с 201% в края на четвъртото тримесечие на 2022 г.

Прогноза

Потвърждава се целта за 2023 г. за постигане на оперативната печалба в размер на 14.2 млрд. евро, +/- 1 млрд. евро.

Отличните резултати на Allianz през първата половина на 2023 г. демонстрират силата на нашия фундамент, възползвайки се от нашия глобален мащаб и диверсифициран бизнес микс в полза на клиентите и акционерите. С двуцифрен ръст на печалбата ние сме на път да постигнем целите на нашата група за годината.

Удовлетворен съм от силното представяне в общото застраховане, където постигнахме силно комбинирано съотношение от 92%, от растежа в животозастраховането и здравното застраховане, както и от устойчивостта на нашия сегмент за управление на активи, който за второ поредно тримесечие регистрира положителни нетни приходи от трети страни, въпреки предпазливите настроения на инвеститорите.

Нашият стабилен растеж е ясно отражение на продължаващото доверие на нашите клиенти в нас да ги подкрепим през този труден период на инфлация и поляризация. Тези тенденции са не само предизвикателство за глобалната икономика, но също така засягат хората дълбоко на индивидуално финансово ниво. С нашите резултати и капиталова позиция ние демонстрираме, че Allianz е компания, която безотказно предоставя подходящи решения, от които хората се нуждаят, особено в нашата бурна епоха.“ – коментира Оливър Бете, главен изпълнителен директор на Allianz SE. 

Вижте цялото прессъобщение (in English): www.allianz.com