Форма за обратна връзка

Подаване на въпрос, похвала, оплакване или друг тип обратна връзка към застрахователните и пенсионното дружества от групата на Алианц България Холдинг

Благодарим за подадената обратна връзка! Очаквайте отговор на посочения имейл адрес. Възможно е служител на Алианц да се свърже с Вас за допълнителна информация или въпроси.

Моля да ни извините, но в момента не можем да обработим вашата заявка. Моля, опитайте отново.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Телефонен номер

Имейл адрес

Грешка The email addresses are not the same

Данни за застрахования обект (ако е приложимо):

Адрес на застрахования имот

Въведете текст 60 оставащи секунди Не можете да разчетете текста?