General insurance

Life Insurance

Алианц Лайф Инвест

Алианц Лайф Инвест Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Лайф Инвест Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Лайф Инвест Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Лайф Инвест Агресивна инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Лайф Инвест Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долар

Алианц Бъдеще Инвест                                                                                 

Алианц Бъдеще Инвест Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Бъдеще Инвест Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Бъдеще Инвест Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Бъдеще Инвест Агресивна инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Бъдеще Инвест Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии Агресивна инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест с годишни премии Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия Агресивна инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Мулти Инвест

Алианц Лайф Инвест

Алианц Лайф Инвест Амунди Агресивен фонд в евро

Алианц Лайф Инвест Амунди Агресивен фонд в шатски долари

Алианц Лайф Инвест Амунди Балансиран фонд в евро

Алианц Лайф Инвест Амунди Балансиран фонд в щатски долари

Алианц Лайф Инвест Амунди Консервативен фонд в евро

Алианц Лайф Инвест - Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Лайф Инвест - Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Лайф Инвест - Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Лайф Инвест - Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долар

Алианц Бъдеще Инвест

Алианц Бъдеще Инвест - Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Бъдеще Инвест - Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Бъдеще Инвест - Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Бъдеще Инвест Амунди Агресивен фонд в еврo

Алианц Бъдеще Инвест Амунди Агресивен фонд в щатски долари

Алианц Бъдеще Инвест Амунди Балансиран фонд в евро

Алианц Бъдеще Инвест Амунди Балансиран фонд в щатски долари

Алианц Бъдеще Инвест Амунди Консервтивен фонд в евро

Алианц Динамик Инвест


Алианц Динамик Инвест Амунди Агресивен инвестиционен фонд в евро еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Агресивен инвестиционен фонд в щ.д еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Балансиран инвестиционен фонд в евро еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Балансиран инвестиционен фонд в щ.д еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Консервативен инвестиционен фонд в евро еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Агресивен инвестиционен фонд в евро годишни вноски

Алианц Динамик Инвест Амунди Агресивен инвестиционен фонд в щ.д годишни вноски

Алианц Динамик Инвест Амунди Балансиран инвестиционен фонд в евро годишни вноски

Алианц Динамик Инвест Амунди Балансиран инвестиционен фонд в щ.д годишни вноски

Алианц Динамик Инвест Амунди Консервативен инвестиционен фонд в евро годишни вноски

Алианц Динамик Инвест с годишни премии Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии Балансирана Инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия Балансирана Инвестиционна стратегия в евро

Формуляр за застрахователна претенция за застраховка Здарве голд

Формуляр за гарантирано лечение за застраховка Здраве голд

Необходими документи за изплащане на суми и обезщетения при застрахователни събития

При временна и трайна загуба на трудоспособност на застрахования или диагностициране на “тежко заболяване”

При болничен престой на застрахования

При възстановяване на медицински разходи на застрахования (разходи за лекарства и консумативи и други)

При изплащане на суми за хирургично лечение

При смърт на застрахованото лице

Необходими документи за изплащане на суми при изтекъл срок, откуп, изплащане на рента

При откупуване на спестовни застраховки (смесени застраховки “Живот”, Женитбени и детски застраховки, рентни /пенсионни/ застраховки и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд)

При изтекъл срок по спестовни застраховки (смесени застраховки “Живот”, Женитбени и детски застраховки и застраховките “Живот”, свързани с инвестиционен фонд)

При частичен откуп или частичен откуп с възстановяване по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд

При изплащане на групови ренти по рентни (пенсионни) застраховки на застрахованото лице

При изплащане на индивидуални ренти по рентни (пенсионни) застраховки на застрахованото лице