Документи Банкиране

Важна финансова информация и документи

Тарифа за юридически лица

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви за промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица, както следва:

1. Считано от 16.02.2024 г. се въвежда нов пакет „Алианц Бизнес Мега“ в Раздел 1.3. Пакети в Програма Алианц Бизнес 

С предстоящите промени можете да се запознаете тук.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката. 

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица, както следва:

1. Считано от 05.12.2023 г. влизат в сила промени в Раздел 1 Клиентски сметки.

С предстоящите промени можете да се запознаете  тук.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица, както следва:

1. Считано от 02.10.2023 г. влизат в сила промени в Раздел 5 Интернет банкиране.

2. Считано от 01.12.2023 г. влизат в сила промени в Раздел 2. Касови операции, Раздел 3. Преводи, Раздел 5. Интернет банкиране, Раздел 11.1. Дебитни карти, Раздел 11.2. Междунаровни кредитни карти Mastercard, Раздел 16. Други услуги.

С предстоящите промени можете да се запознаете тук

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица, както следва:

1. Считано от 01.08.2023 г. се въвежда нов Раздел. 1.3. Пакети в Програма Алианц Бизнес и се добавят нови услуги в Раздел 5 Интернет банкиране.

2. Считано от 02.10.2023 г. влизат в сила промени в Раздел 4.Инкасо и директен дебит, Раздел 6.Акредитиви и Раздел 7.Гаранции.

С предстоящите промени можете да се запознаете тук

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

 

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.08.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица, както следва:

Промени в сила от 15.05.2023г.

 

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 15.05.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица, както следва:

Промени в сила от 03 януари 2023 г.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 03.01.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица, както следва:

Влизат в сила от 08.08.2022 г. промени в Раздел 1.1. „Лихви по сметки“, Раздел 4. „Инкасо и директен дебит“, Раздел 6. „Акредитиви“, Раздел 7. „Гаранции“, Раздел 14. „Депозитни продукти“ и Раздел 16.3. „Факторинг услуги“.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 08.08.2022 г.

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица, както следва:

Промени в сила от 01.07.2022 г.

 

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица, както следва:

 Промени в сила 01.06.2022 г.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

 

 

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица, както следва:


Промени в сила от 18.10.2021 г.

Промени в сила от 01.12.2021 г.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

 

 

 

Уведомление до клиентите на Алианц Банк България за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица и Общите условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/търговци

26.04.2021 г.

Уважаеми клиенти,

По-долу можете да се запознаете с предстоящите промени, както следва:


Промени в сила от 01 май 2021 г.


Промени в сила от 28 юни 2021 г.

Общи условия в сила от 28 юни 2021 г.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката. 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица, както следва:


Промени в сила от 18.10.2021 г.

Промени в сила от 01.12.2021 г.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

 

 

 

Уведомление до клиентите на Алианц Банк България за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица и Общите условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/търговци

26.04.2021 г.

Уважаеми клиенти,

По-долу можете да се запознаете с предстоящите промени, както следва:


Промени в сила от 01 май 2021 г.


Промени в сила от 28 юни 2021 г.

Общи условия в сила от 28 юни 2021 г.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката. 

Уведомление до клиентите на Алианц Банк България за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица

26.02.2021 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица, както следва:

Считано от 15 март 2021 г. влизат в сила промени в

• Раздел 6. Акредитиви 

• Раздел 7. Гаранции

• Раздел 8. Кредити Раздел

• Раздел 16.2. Такса за предварително проучване, разглеждане на документи и становище относно приемане/отказ за обслужване като клиент

 

Тарифа за юридически лица в сила от 15.03.2021 г.

 

Считано от 01 май 2021 г. влизат в сила промени в

• Раздел 2. Касови операции и 

• Раздел 3. Преводи

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката. 

Тарифа за юридически лица в сила от 01.05.2021 г.

Уведомление до клиентите на Алианц Банк България за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица

27.11.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за юридически лица, както следва:

Считано от 01 декември 2020 г. влизат в сила промени в

• Раздел 1 Клиентски сметки ( относно Ескроу  и др. специални сметки )

• Раздел 6 Акредитиви 

• Раздел 14 Депозитни продукти

Тарифа за юридически лица в сила от 01.12.2020 г.

 

Считано от 01 февруари 2021 г. влизат в сила промени в

• Раздел 1.1. Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и  за национални и международни дебитни и кредитни карти  ( относно Разплащателни сметки в лева и евро ) 

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката. 

Тарифа за юридически лица в сила от 01.02.2021 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Тарифите за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица в Раздел 11.1. „Дебитни карти“ и в Раздел 11.2. „Международни кредитни карти“, които ще влязат в сила считано от 01.11.2020 г.:

С посочените промени можете да се запознаете тук.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Тарифа за юридически лица в сила от 01.11.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 2-ри юни  в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица влизат в сила промени в Раздел I. „Клиентски сметки“, Раздел 2. „Касови операции“, Раздел 3. “Преводи“, Раздел 4. “Интернет банкиране”, Раздел 11.1. “Дебитни карти”, Раздел 14. “Депозитни продукти” и Раздел 16. „Други услуги“. Въвежда се приложение към Раздел 13.2. „Банков сейф“.

С посочените промени можете да се запознаете тук.

Актуалната тарифа е публикувана на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за юридически лица в сила от 02.06.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1-ви януари 2020 г. влизат в сила промени в раздели „Дебитни карти“ и „Международни кредитни карти“ в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.
Промените в цитираните раздели по операциите от типа „теглена на пари в брой с банкова карта“ ще бъдат приложени със задна дата за всички извършени транзакции, считано от 15.12.2019 г. До въвеждане на автоматизирано начисляване на новите такси, ще се прилага процедура за служебно възстановяване по сметката на клиента на разликата между удържана и дължима такса. Разликите ще се възстановяват веднъж месечно.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.allianz.bg

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.01.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за предстоящите промени в Тарифите за лихвите, таксите и комисионите за физически лица и за юридически лица, които ще влязат в сила, както следва:

1/ Считано от 15-ти декември 2019 г. и считано от 01-ви януари 2020 г. влизат в сила промени в раздели „Преводи“ и „Интернет банкиране“ в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

2/ Считано от 11.02.2020 г. влизат в сила промени в раздел 1.1. „Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и кредитни карти“ в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

Актуалните Тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 15.12.2019 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.01.2020 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 11.02.2020 г.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1-ви януари 2020 г. влизат в сила промени в раздели „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Инкасо и директен дебит“, „Интернет банкиране“, „Операции с корпоративни финансови инструменти“, „Операции с ДЦК“, „Банков сейф“, „Други услуги“ и „Факторинг услуги“ в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица

Актуалните Тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.01.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 9-ти декември 2019 г. влизат в сила промени в раздел 1.1. Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и кредитни карти в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

Актуалните Тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 09.12.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1-ви октомври 2019 г. влизат в сила промени в раздели „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Инкасо и директен дебит“ и „Депозитни продукти“ в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

Актуалните Тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.10.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за промени в Тарифите на „Алианц Банк България“ АД за физически лица и корпоративни клиенти.

Считано от 1-ви юни 2019 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица в раздел „Такса за предварително проучване, разглеждане на документи  и становище относно приемане/ отказ за обслужване като клиент“.

Актуалните Тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за юридически лица в сила от 01.06.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за промени в Тарифата на „Алианц Банк България“ АД за корпоративни клиенти.

Считано от 1-ви май 2019 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица в разделите „Дебитни карти“ и „Международни кредитни карти“.

Актуалната Тарифа е предоставена на разположение в банковите салони и е публикувана на сайта на банката allianz.bg.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.05.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 22.01.2019 г. влизат в сила промени, в Раздел 1.1. „Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и кредитни карти“и в Раздел 14 „Депозитни продукти“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 22.01.2019 г.

Tariff for corporate customers as of 22.01.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 08 февруари 2018 г. влизат в сила промени, в Раздел 1.1. „Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и кредитни карти“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица и в Раздел 1 „Клиентски сметки“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 08.02.2018 г.

Tariff for corporate customers as of 08.02.2018 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 октомври 2017 г. влизат в сила промени,

в раздел 1.1. „ Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и  за национални и международни дебитни и кредитни карти“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 март 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

  • в раздели: „Общи условия“,„Клиентски сметки“,„Зона за самообслужване“, „Банков сейф“, „Операции с ДЦК, издадени по реда на Наредба No5 на МФ и БНБ“, „Факторинг услуги“, „Други“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
  • в раздели: „Общи условия“, „Кредитни операции“, „Депозити“, „Зона за самообслужване“,  „Банков сейф“, „Операции с ДЦК“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Считано от 01 май 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

  • в раздели: „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Чекове, Инкаса, Директен дебит“, „Интернет банкиране“, „Свободни професии“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
  • в раздели: „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Операции с чекове“, „Картови операции“ и „Алианц Академика“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 юли 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

в раздели: „Преводи“и „Интернет банкиране“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;

в раздели: „Платежна сметка за основни операции“ и „Преводи“, от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката allianz.bg

 

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.10.2017 г.

Tariff for corporate customers as of 01.10.2017 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.07.2017 г.

Tariff for corporate customers as of 01.07.2017

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.05.2017 г.

Tariff for corporate customers as of 01.05.2017

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.03.2017 г.

Tariff for corporate customers as of 01.03.2017

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 03.01.2017 г.

Tariff for corporate customers as of 03.01.2017

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 05.12.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 24.08.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.07.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.05.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.04.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.03.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.02.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.01.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.11.2014 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.08.2014 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.07.2014 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.05.2014 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.03.2014 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.01.2014 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.12.2013 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 04.11.2013 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.10.2013 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 15.02.2013 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 02.01.2013 г.

Лихвени индекси

Референтните лихвени проценти, валидни за периода от 01.02.2024 г. до 28.02.2024 г.:

Методика за определяне на референтен лихвен процент

Уведомление за промени в референтния индекс, използван за изчисляване на  годишния лихвен процент по отпуснати кредити в лева и промени в Общите условия към договори за кредит, Общите условия към договори за издаване на банкови гаранции и Общите условия към договори за издаване на акредитив

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.03.2023г. се променя процедурата по актуализация на Референтният лихвен процент, който се използва за изчисляване на годишния лихвен процент по отпуснати кредити/формирани задължения в лева, а именно: Базов депозитен индекс за юридически лица (БДИЮЛ).

До датата на промяната, БДИЮЛ се актуализира на 25 число на всеки календарен месец.

От датата на промяната, БАНКАТА ще актуализира БДИЮЛ на първия работен ден от всеки календарен месец.

Методиката за изчисляване на БДИЮЛ не се променя. Подробна информация с примери за изчисления на БДИЮЛ може да получи на интернет страницата на Банката ( www.allianz.bg ).

Считано от 01.03.2023г. влизат в сила нови Общи условия към договор за кредит; Общи условия за издаване на банкови гаранции; Общи условия за откриване на документарни акредитиви, които  са публикувани на сайта на банката: Документи (allianz.bg)

В случай, че Кредитополучател/Наредител не е съгласен с посочените по-горе промени, той има право да заяви писмено несъгласието си пред Банката, в срок не по-дълъг от 45 дни от датата на публикуване на настоящата информация - 23.12.2022г., а именно: до 06.02.2023г. Всеки Кредитополучател/Наредител, изразил в този срок писмено несъгласие с направените промени, има право, без подписване на допълнително споразумение или необходимост от допълнително разрешение, одобрение или изявление от страна на Банката, и без заплащане на такса за предсрочно погасяване, да погаси остатъка на кредитното си задължение в

срок от 60 дни от датата на публикуване на настоящата информация. До окончателното погасяване на кредита/формираните задължения, по кредитното задължение се прилагат действащите към момента Общи условия.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 20 февруари 2023 г. ще влязат в сила нови Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти). 

Банката приема Условия за дигитализиране и ползване на дигитализирана карта на Алианц Банк България АД през приложения на външни доставчици, които ще прилага от 20 февруари 2023 г.

Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти) в сила от 20 февруари 2023 г.

Условия за дигитализиране и ползване на дигитализирана карта на Алианц Банк България АД през приложения на външни доставчицив сила от 20 февруари 2023 г.

 

 Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти) в сила от 01 март 2022 г.

 

Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти) в сила от 27 октомври 2020 г.

Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти) в сила от 22 юни 2020 г.

Архив Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта

 

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 20.10.2016 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени преди 23 юли 2014 г.

 

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила до 31.12.2011 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила до 30.04.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила до 31.07.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.08.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.10.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 15.02.2013 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.10.2013 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.12.2013

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.04.2014 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени считано от 23 юли 2014 г.

 Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени считано от 10 март 2015 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени считано от 01 май 2015 г.

Уведомление за промяна на пазарен индекс, използван за формиране на годишен лихвен процент по кредити на юридически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че във връзка с предстоящо преустановяване на поддържането на пазарния индекс LIBOR, използван от банката като референтен индекс за формиране на годишния лихвен процент по кредити/формирани задължения в USD на юридически лица, на основание чл.58, ал.5 от Закона за кредитните институции, Банката предприема действия за замяната му с нов пазарен индекс, както следва:

1. Банката определя нов пазарен индекс, който ще бъде използван за формиране на годишния лихвен процент по кредити/формирани задължения в USD на юридически лица - SOFR срочен референтен лихвен индекс, администриран от CME Group Benchmark Administration Limited;

2. Замяната на LIBOR със SOFR срочен референтен лихвен индекс ще се приложи ефективно, считано от 01 март 2023г.;

3. В случай, че Кредитополучател/Наредител не е съгласен с избрания от Банката нов пазарен индекс, той има право да заяви писмено несъгласието си пред Банката, в срок не по-дълъг от 45 дни от датата на публикуване на настоящата информация -  23.12.2022г.  а именно: до 06.02.2023г.

4. Всеки Кредитополучател/Наредител, изразил в срока по т.3 писмено несъгласие с приетия нов пазарен индекс, има право, без подписване на допълнително споразумение или необходимост от допълнително разрешение, одобрение или изявление от страна на Банката, и без заплащане на такса за предсрочно погасяване, да погаси остатъка на кредитното си задължение в срок от 60 дни от датата, на която е депозирал пред Банката писменото си изявление за несъгласие. До окончателното погасяване на кредита/формираните задължения, по кредитното задължение се прилага лихвеният процент, формиран на база пазарния индекс LIBOR, съгласно действащите условия по Договора за кредит.

5. За всички кредитополучатели/наредители, които не са подали писмено изявление за несъгласие, промяната поражда действие считано от 01.03.2023г. и кредитните им задължения започват да се олихвяват при използване на новия пазарен индекс. Към датата на замяна лихвеният процент по Договора за кредит ще бъде не по-висок от размера на лихвения процент по договора преди тази дата.

Уведомление за замяна на SOFIBOR, използван при определяне на лихвата по кредити

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че съгласно официално съобщение на БНБ индексът SOFIBOR спира да бъде публикуван, считано от 01.07.2018 г. Дотогава Алианц Банк България използваше индекса SOFIBOR като база при изчисляването на променливите лихвени проценти по кредити в лева за бизнес клиенти.

Алианц Банк България има одобрен „План за действие при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“ (Плана), изготвен в изпълнение на Регламент (EC) 2016/1011, според който SOFIBOR се заменя с нов лихвен индекс - Базов депозитен индекс за юридически лица (БДИЮЛ).

БДИЮЛ се изчислява съгласно утвърдена от Управителния съвет на Алианц Банк България Методика, в сила от 01.07.2018 г., валидна за всички договори за кредити в лева.

Подробна информация относно прилагането на Методиката, както и примери за изчисляване на БДИЮЛ може да намерите на корпоративния сайт на банката: https://www.allianz.bg/

Стойността на БДИЮЛ, изчислена на база последните обявени данни от БНБ, е в размер на 0,13% и ще се прилага, считано от 01.07.2018 г., при формиране на лихвения процент по сключените след тази дата нови договори за кредит.

За договори, сключени преди 01.07.2018 г., Банката ще приложи разпоредбите на Плана за действие за въвеждане на новия индекс - БДИЮЛ, при спазване на следния ред:

  1. За периода до 03.09.2018 г. - лихвения процент по кредитите ще се формира на база SOFIBOR + фиксирана надбавка като за стойност на SOFIBOR се прилага последната стойност, изчислена към 25.06.2018 г. съгласно Договора за кредит. 
  2. В случай, че кредитополучателят не е съгласен с избрания от БАНКАТА нов пазарен индекс (БДИЮЛ), той има право да заяви писмено несъгласието си пред БАНКАТА, в срок не по-късно от 15.08.2018г. В този случай, той има право да погаси кредита изцяло в срок от 60 дни от датата на която уведомлението му е депозирано пред БАНКАТА, като до края на този период по кредитното задължение се прилага лихвеният процент, формиран на база последно обявената валидна стойност по т.1; Кредитополучателят няма да понесе финансова санкция във връзка с предсрочното погасяване на кредита, в случай че подобна санкция е предвидена в договора.
  3. След изтичане на сроковете по т.1 и т.3 Банката ще започне да използва БДИЮЛ при формиране на лихвения процент по договори за кредит в лева, при прилагане на посочената по-горе Методика. Договорената фиксирана надбавка няма да се промени.

За извършване на гореописаната замяна не се налага предприемане на каквито и да е действия от Ваша страна, както и сключване на допълнително споразумение към договора Ви.

При възникнали въпроси и необходимост от информация, заповядайте в най-удобния за вас банков офис.

29.06.2018 г.

Ностро сметки на "Алианц Банк България" АД

Валута

Банка

Код

Сметка

DKK

Danske Bank A/S, Copenhagen

DABADKKK

3996065197

SEK

Danske Bank AS, Stockholm

DABASESX

12460103387

NOK

Fokus Bank (part of Danske Bank Group), Trondheim

DABANO22

86011803824

CHF

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200CHF

JPY

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200JPY

GBP

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200GBP

EUR

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200EUR

EUR

Unicredit SPA, Milano

UNCRITMM

0099500002739

EUR

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

RZBAATWW

001-55.050.280

USD

The Bank of New York Melon, New York

IRVTUS3N

8901393487

 

     

Информация съгласно ЗПУПС*

(*Закон за платежните услуги и платежните системи)

Уважаеми клиенти,

Считано от 01 октомври 2021 г. влизат в сила промени в раздел XXVII. “Превенция и контрол” от Общите условия  за  откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица / търговци.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката. 

 


Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/търговци в сила от 01 октомври 2021 г.


Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/търговци в сила от 28 юни 2021 г.

Архив Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/търговци в сила от 31 август 2018 г.

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица (в сила от 1 юни 2016 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица (в сила от 1 ноември 2016 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица (в сила от 1 декември 2013 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица (в сила от 1 януари 2012 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица(в сила от 1 ноември 2010 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица (в сила до 31 октомври 2010 г.)

Документи

Образец на подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с пари по банкова сметка

Искане за регистрация на клиент юридическо лице

Искане за откриване на сметка на юридическо лице

Държави, с които България има подписани договори за правна помощ

Списък с необходими документи

Декларация лични данни

Държави, подписали Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи

Списък на агенциите, лицензирани от МВнР на Република България

Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

Declaration Confirming U.S. Status

Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Вашите права при извършване на плащания в Европа

Имате нужда от съдействие?