Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Максимална защита за Вашия автомобил

С Каско в Алианц сте застраховани срещу непредвидени ситуации

Какво да направя при щета?

Обадете ни се. Нашите експерти ще Ви окажат компетентно съдействие.
Възползвайте се от включента в пакета услуга автоасистанс при нужда.
Възможност за 24/7 проследяване на претенция.

Заявяване на претенция

Допълнителна информация

  • Възможност за разсрочено плащане на годишната премия
  • Допълнителни отстъпки при комбинирано застраховане.
  • Оптимално покритие и надеждна защита на територията на България и чужбина