Алианц Банк България представя първото изцяло дигитално факторинг решение в България – Allianz Bank mFactor, което осигурява бърз и лесен процес по финансиране на вземания от корпоративни клиенти.

Новото мобилно приложение е достъпно за клиентите на факторинга на Алианц Банк в Apple Store и Google Play.

Allianz Bank mFactor предлага на клиентите на Алианц Банк със сключен договор за факторинг:
mFactor mobile phone
  • Напълно дигитален процес в мобилна среда при изпращането на цесии на фактури и заявки за финансира
  • OCR на фактури и автоматично генериране и попълване на основните документи
  • Незабавен достъп до цялата важна информация - всеки договор, всеки участник, всяко дължимо плащане, по всяко време, само с няколко клика на смартфон
  • Лесна проследимост и възможност за управление на портфолио от контрагенти, предлага достъп до голям набор от необходима информация – отворени и финансирани фактури,  настъпили или предстоящи падежи
  • Подписване на всички документи с електронен подпис, съгласно условията на Договора за факторинг

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.