Лесни лизингови решения

Основни параметри

Виж повече

Лизингополучател
Физически и юридически лица
Минимална финансирана стойност
5 000 EUR
Срок
до 72 месеца
Първоначална вноска от цената без ДДС
мин. 15%
Остатъчна стойност
В зависимост от срока на договора. Дължима е в края на периода на договора, в случай на придобиване на актива
ДДС
Разсрочено за периода на лизинговия договор, дължимо с всяка лизингова вноска
Валута
EUR
Лизингова схема
Анюитетни месечни вноски (възможна е опция за равна главница)
Възраст на обекта
В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 7 години
Застраховка
Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Алианц Лизинг България ЕАД. Застраховател за срока на договора за лизинг е ЗАД Алианц България

Финансовия лизинг с опция за прехвърляне на собствеността е подходящ за

Машини, оборудване и строителна техника
Селскостопанска техника
Леки и лекотоварни автомобили
Товарни автомобили, ремаркета и автобуси

Финансов лизинг с опция за прехвърляне на собствеността
Този вид лизинг Ви дава избор да заплатите остатъчната стойност на актива, обект на лизинг, като по този начин придобиете собствеността върху него или да се откажете от това ваше право и активът да остане собственост на лизинговата компания.
При финансовия лизинг с опция за придобиване на собствеността, ДДС се начислява и заплаща с всяка месечна лизингова вноска. Текущо, всеки месец лизингодателят издава фактура за дължимите месечни вноски, с включен ДДС.
При този тип договор е уговорена опцията за прехвърляне на собствеността върху актива от лизингодателя на лизингополучателя. За целта е необходимо:

  • Изрично волеизявление на лизингополучателя за упражняване на опцията;
  • Заплащане, от страна на лизингополучателя, на стойността на опцията (остатъчна стойност на актива).

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.