За едно добро начало!

За контакт с нас 24/7 

Научете повече за предлаганите от нас карти Mastercard

Сигурност и защита

Виж повече

SMS Известяване
SMS Нотификация
Застраховка Сейф Кард
3D Защита

Алианц Банк България издава кредитни карти с вградена функционалност за извършване на безконтактни плащания, благодарение на която пазаруването Ви ще бъде по-бързо и по-удобно.

Доближете своята карта до ПОС устройството и плащането ще се осъществи за по-малко от секунда!

Безконтактната технология позволява извършване на плащане до 50 лв. без въвеждане на ПИН код. Това ще Ви спести време при ежедневни покупки и ше Ви избави от досадното ресто дребни монети. Суми над 25 лв. също могат да бъдат платени безконтактно, но е необходимо да въведете своя ПИН код за потвърждаване на плащането. Безконтактните плащания освен че са бързи и удобни, са и безплатни!

Плащането е безопасно и напълно защитено!

Безконтактните плащания са със същото високо ниво на защита като стандартните плащания чрез прочитане на ЧИП-а на картата. За да бъде осъществено безконтактно плащане, е необходимо картата да бъде доближена на по-малко от 5 см. до устройство, което приема безконтактни плащания. Точно заради това, Вие притежавате пълен контрол върху плащанията с Вашата карта.

Какви са предимствата на револвиращата кредитна карта на Алианц Банк?

 • Достатъчно е да погасявате само минималната погасителна вноска до 15-то число на месеца, следващ отчетния
 • Цялото задължение можете да погасите до 2 години
 • Погасените суми увеличават автоматично разполагаемия лимит

Бонус! Притежателите на кредитни карти Visa Business и MasterCard Business ползват безплатна застраховка "Помощ при пътуване - медицински разноски".

Валута

Лева, евро или щ. долари.

Кредитен лимит

Максималният кредитен лимит по кредитна карта е 20 000 лв. или 10 000 евро / щ. дол.

Гратисен период

При купуване на стоки и заплащане на услуги с кредитна карта, изразходваните средства не се олихвяват до изтичане на т.нар. гратисен период, при условие, че са погасени в срок. Гратисният период приключва на 15-то число на месеца, следващ отчетния. След изтичането му средствата се олихвяват съгласно тарифата на банката. При теглене на пари в брой, лихва се начислява от момента на теглене.

Минимална погасителна вноска (МПВ)

Едно от най-големите предимства на револвиращата карта е възможността да разсрочите погасяването на усвоените средства. За да се възползвате от тази опция, е необходимо ежемесечно да покривате част от изразходеното под формата на минимална погасителна вноска. МПВ се внася до края на работния ден на 15-то число на месеца, следващ отчетния. Можете да изберете между два варианта за изчисляване на МПВ:

 • 3% от кредитния лимит
 • 3% от усвоените средства + дължимата лихва

Погасяване

Минималната погасителна вноска и средствата от ползвания кредитен лимит се погасяват по един от начините:

 • с вноска на каса
 • с превод от сметка в Алианц Банк България или друга банка
 • чрез инкасо по посочени от Вас други сметки в банката

Банката Ви предоставя допълнително удобство чрез ежемесечно изпращане на безплатен SMS за размера на дължимата МПВ. За целта е необходимо да заявите желанието си за получаване на такъв SMS в Искането за издаване на кредитна карта.

Предлагаме Ви застрахователна програма, специално разработена за сигурността на Вашата банкова карта, наречена Сейф Кард. Продуктът се предлага както за дебитни, така и за кредитни карти, издавани от Алианц Банк България, като превантивна мярка срещу злоупотреби при тяхната кражба или загуба. Застраховката Сейф Кард осигурява допълнителна защита на Вашите пари, лични документи и ключове навсякъде по света, само за 4 стотинки на ден.

Предимства на застраховката Сейф Кард:

 • Застраховката важи в цял свят;
 • Сейф Кард се предлага от лидера в застраховането ЗАД “Алианц България”;
 • Вие избирате застрахователната сума;
 • Имате право да сключите застраховка за всяка дебитна или кредитна карта, издадена към Вашата сметка.

Покритие на застраховката Сейф Кард:

 • Сейф Кард Ви гарантира сигурност при опит за неправомерно теглене или плащане с открадната или изгубена карта;
 • Възстановяване на лични документи - лична карта, шофьорска книжка или паспорт, откраднати или изгубени заедно с банковата карта;
 • Възстановяване на ключове за дома, колата и банков сейф.

Предлагаме Ви три варианта на застраховката Сейф Кард:

Застрахователно покритие

Вариант I

Вариант II

Вариант III

Обща застрахователна сума, вкл.

1 600 лв.

2 400 лв.

4 400 лв.

1.

1 200 лв.

2 000 лв.

4 000 лв.

2.

100 лв.

100 лв.

100 лв.

3.

300 лв.

300 лв.

300 лв.

Цена (застрахователна премия) за една година

15,60 лв.

21,70 лв.

36,60 лв.

Валидност на застраховката Сейф Кард:

Застраховката Сейф Кард важи от момента на сключване до изтичане валидността на посочената дебитна или кредитна карта.

Застрахователната премия е за период от една година. При изтичането на едногодишния период, банката автоматично начислява застрахователната премия за следващия едногодишен период, всяка година до изтичане на застраховката. По този начин, докато е валидна вашата карта, Вие притежавате валидна застраховка.

Картова застраховка Сейф Кард можете да сключите в най-близкия до Вас офис на Алианц Банк България по всяко време на валидността на Вашата карта, както и при нейното издаване.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас финансов център на Алианц Банк България .

С услугата SMS Нотификация на Алианц Банк получавате SMS съобщение на посочен мобилен телефонен номер за всяка извършена от Вас операция с дебитна, спестовна или кредитна карта.

Получавате SMS до 10 мин. след извършване на следните транзакции:

 • теглене от банкомат;
 • плащане от банкомат на сметки;
 • теглене на ПОС в банка;
 • плащане на ПОС при търговец;
 • плащане по Интернет.

Всяко съобщение съдържа детайлна информация за осъществената транзакция:

 • Карта с която е извършена операцията;
 • Сума и валута;
 • Устройство на което е извършено плащането;
 • Резултат от операцията.

За да ползвате услугата е необходимо да разполагате с издадена от Алианц Банк дебитна, спестовна или кредитна карта. След подписване на допълнително споразумение към договора за банкова карта, Вие ще получавате SMS за всяка операция, извършена чрез посочената карта. Цената на всяко генерирано съобщение е 0.15 лева. с ДДС.

С услугата SMS Известяване на Алианц Банк получавате SMS съобщение на посочен мобилен телефонен номер за всяка извършена от Вас операция с разплащателна сметка, кредитна карта, дебитна карта, спестовна карта и всички типове срочни депозити.

Получавате SMS до 10 мин. след извършване на операция от следните видове:

 • вноска/теглене от разплащателна сметка, кредитна, дебитна и спестовна карта;
 • получен/нареден касов или безналичен превод от разплащателна сметка;
 • теглене от банкомат;
 • плащане от банкомат на сметки;
 • теглене на ПОС в банка;
 • плащане на ПОС при търговец;
 • плащане по Интернет;
 • теглене/вноска по срочен депозит;
 • вноски по кредити и кредитни карти.

Всяко съобщение съдържа детайлна информация за осъществената транзакция:

 • Сметка с която е извършена операцията;
 • Сума и валута;
 • Контрагент;
 • Резултат от операцията;
 • Разполагаема сума по сметката, след реализиране на транзакцията.

За да ползвате услуга на "Алианц Банк България" трябва да разполагате с издадена от Алианц Банк България карта, открита в банката разплащателна сметка или срочен депозит.

Цената на всяко генерирано известие е в зависимост от предплатения брой съобщения:

 • 50 броя съобщения с единична цена 0.12 лева - обща стойност 6.00 лева;
 • 150 броя съобщения с единична цена 0.12 лева - обща стойност 18.00 лева;
 • 500 броя съобщения с единична цена 0.10 лева - обща стойност 50.00 лева.

Общи условия за регистрация и ползване на услугите "SMS Известяване" и "Алианц електронни справки" в сила до 15.01.2017 г.

Общищи условия за регистрация и ползване на услугите "SMS Известяване" и "Алианц електронни справки" в сила от 16.01.2017 г.

„3D Защита“ е услуга за дебитни и кредитни карти, която осигурява високо ниво на сигурност, при разплащания в интернет. За всяка транзакция, инициирана чрез виртуален 3D ПОС терминал, банката генерира и изпраща до посочен от картодържателя мобилен номер уникален секретен код, който служи за потвърждаване на плащането. Кодът е валиден до 15 минути от момента на генерирането му и може да бъде използван единствено и само за транзакцията, за която е бил генериран.  

Кредитните карти, издавани от Алианц Банк България, са предварително регистрирани за услугата, а дебитните карти могат да бъдат регистрирани по желание на картодържателя или автоматично до един работен ден от момента на осъществяване на първа транзакция в интернет. Услугата е напълно безплатна за картодържатели на Алианц Банк България.

Секретният код за потвърждаване на транзакцията се изпраща посредством SMS със следното съдържание:

Vashata ednokratna parola za VbV/SecureCode e 132188 (za plashtane s kod XGEJ)

Шестте цифри в текста на SMS-а представляват секретния код и следва да бъдат въведени в предвиденото за целта поле на уеб страницата, при осъществяване на транзакция. Четирите букви представляват код на плащането и служат за обвързване на SMS съобщението с конкретното плащане – този код е изписан в горната част на уеб страницата заедно с последните четири цифри от мобилния номер, към който е изпратен SMS-а със секретния код. Съобщението на уеб страницата гласи следното:

За плащане с буквен код XGEJ въведете паролата от шест цифри, получена чрез SMS на Вашия мобилен телефон ******5658.

В даденият пример цифрите 5658 представляват последните четири цифри на мобилния номер, към който е изпратен SMS-а.

Можете да заявите генериране и изпращане на нов секретен код за същата транзакция като изберете опцията „Генериране на нова парола“, разположена непосредствено под полето за въвеждане на секретен код.

Важни характеристики на услугата:

 • Необходимо е да предоставите в банката мобилен телефонен номер, издаден от български мобилен оператор;
 • SMS се изпраща и в случаите, когато номера се намира в роуминг;
 • При три последователни грешно въведени секретни кода, банката блокира изпращането на нови кодове. В този случай следва да посетите офис на банката, за да заявите разблокиране на услугата;
 • При три генерирания на нов секретен код за една и съща транзакция, банката блокира изпращането на нови кодове. В този случай следва да посетите офис на банката, за да заявите разблокиране на услугата.

Картите, които са били регистрирани за услугата с ползване на фиксиран секретен код ще бъдат автоматично абонирани за получаване на секретен код чрез SMS.

„3D Защита“ за сигурни плащания в интернет!

Покритието в чужбина е валидно за неограничен брой пътувания в рамките на 365 дни (с максимален срок на всяко отделно пътуване до 30 дни и общо до 180 дни за всички пътувания).

Застрахователното покритие се активира със закупуване на туристически пакет или част от него/билет за самолет, автобус или друг транспорт, резервация за хотел, рент-а-кар/ или друга услуга, свързана с пътуването, посредством застрахованата карта на територията на Република България или при използване на картата на АТМ или ПОС в чужбина през срока на пътуването.

В случай на възникване на застрахователно събитие Застрахованият или придружаващите го лица следва своевременно, в рамките на 24 часа от настъпването, да се свържат с Асистанс компанията/Застрахователя на Денонощни дежурни телефони +359 2 9503850, e-mail: assistance.at@allianz.com.

Застрахователен сертификат към групови застрахователни полици за притежатели на банкови карти, издадени от Алианц Банк.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.