Финансиране на разходи по изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) за производство на електроенергия за собствено потребление или с предназначение производство и продажба на електроенергия на свободния пазар. 

Инвестицията включва земя, технически проекти, разходи за присъединяване и др.

 • Дълъг срок на изплащане на кредита
 • Гъвкави изисквания за обезпечение и възможност за включване в гаранционни програми
 • Възможност за гратисен период за новоизградени ФЕЦ
 • Възможност за финансиране на ДДС към инвестицията
 • Намаляване на въглеродния отпечатък и негативно влияние върху околната среда

Параметри

Виж повече

  Изграждане на ФЕЦ за производство на електроенергия за собствено потребление  Изграждане на ФЕЦ за производство и продажба на електроенергия на свободния пазар
Максимална мощност  до 1 mW мощност до 3 mW мощност
Валута лева/евро лева/евро
Размер до 1 млн. лева или равностойност в евро до 2,4 млн. лева или равностойност в евро
Финансиране до 80% от стойността на проекта (без ДДС), но не повече от 1 000 лв. за 1 kW инсталирана мощност до 80% от стойността на проекта (без ДДС), но не повече от 800 лв. за 1 kW инсталирана мощност
Срок до 120 месеца  до 144 месеца 
Гратисен период до 6 месеца до 9 месеца

Други условия

Погасяванe

Равни годишни вноски. Месечните вноски могат да бъдат съобразени с произведената електроенергия.

Обезпечение

 • Aктивите, предмет на инвестицията
 • Поемане на солидарна отговорност от действителните собственици
 • Други по преценка на банката
 • Възможност за включване в гаранционни програми

Лихви

Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка.

Такси

 • Преференциална такса за управление на кредити
 • Други такси съгласно Тарифата на банката

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.