Финансиране на разходи по изграждането на ФЕЦ (в т.ч. земя, технически проекти, разходи за присъединяване и т.н.) за производство на електроенергия за собствено потребление или производство и продажба на електроенергия на свободния пазар.
  • Дълъг срок на изплащане на кредита
  • Гъвкави изисквания за обезпечение и възможност за включване в гаранционни програми
  • Възможност за гратисен период за новоизградени ФЕЦ
  • Възможност за финансиране на ДДС към инвестицията
  • Допълнителни облекчения за ФЕЦ с максимална мощност до 30 kW

Виж повече

Максимална мощност
до 3 mW мощност
Валута
лева/евро
Финансиране
До 80% от стойността на проекта 
Срок
До 12 години
Гратисен период
До 6 месеца

Други условия

Погасяванe

Равни годишни вноски. Месечните вноски могат да бъдат съобразени с произведената електроенергия.

Обезпечение

  • Aктивите, предмет на инвестицията
  • Поемане на солидарна отговорност от действителните собственици
  • Други по преценка на банката
  • Възможност за включване в гаранционни програми

Лихви

Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка.

Такси

  • Преференциална такса за управление на кредити

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.