Какво получавате с Динамик Инвест ?

 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционни програми на световните лидери Allianz Global Investors
 • Избор на инвестиционна стратегия: консервативна, балансирана и агресивна
 • Възможност за допълнително инвестиране
 • Възможност да променяте стратегиите и риска, който поемате в зависимост от потребностите и финансовите Ви възможности
 • Защита при фатален край в резултат на злополука

Пакет Медицински разноски

 • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност от злополука
 • При болничен престой в  резултат на злополука получавате фиксирана дневна сума
 • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, в резултат на злополука
 • Избор на размер и начин на плащане на премията - еднократно или разсрочено
 • Срок от 10 до 40 години
 • Фиксирана застрахователна сума - 1000 евро

Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Агресивна инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Агресивна инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долари

В преддоговорната информация относно устойчивостта ще откриете сведения относно интегрирането на рисковете за устойчивост, отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, целите за устойчиви инвестиции или стимулите за екологичните и социалните характеристики на фонда, в който инвестирате.

SFDR Allianz Dynamic Invest Strategy 75

SFDR Allianz Dynamic Invest Strategy 50

SFDR Allianz Dynamic Invest Strategy 15

Преддоговорна информация свързана с устойчивостта.

Имате нужда от съдействие?

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.