• Следва да се ползва от всеки потребител в платформата за интернет и мобилно банкиране (с активен и с пасивен достъп)
 • Работи на устройства с операционна система Android или iOS
 • Работи на устройство, които имат връзка с интернет
 • При регистрация в приложението следва да използвате мобилния телефонен номер, наличен във Вашия профил в интернет банкирането
 • Ползва се както за подписване на платежни нареждания и документи, така и за потвърждаване на вход в интернет и мобилното банкиране
 • Ползва се за потвърждаване на платежни нареждания и управление на съгласия от клиенти на Алианц Банк България, наредени през външни доставчици на платежни услуги
 • Не е заместител на платформата за интернет и мобилно банкиране, а е допълнение към нея
 • Заменя ползваните до момента токън устройства;
 • Има версия на български и на английски език
 • Има собствен ПИН код, който следва да бъде зададен от всеки потребител в процеса по регистрация в приложението

В момента пилотна версия на приложението е налична в Google Play за устройства с операционна система Android и може да свалите от линка по-долу. В началото на месец Октомври 2019 в App Store на Apple ще бъде налична версия за устройства с операционна система iOS.

В процеса по инсталация следва да дадете необходимите разрешения на мобилното приложение за достъп до системни функционалности на Вашето мобилно устройство. За използване на приложението Allianz Bank Bulgaria SmartID е нужна връзка с интернет.

Важно за потребителите на Алианц M-bank - до края на месец Септември 2019 предстои да бъде публикувана актуализация на приложението за мобилно банкиране. Ползвонето на SmartID в комбинация с Алианц M-bank ще е възможно след инсталиране на актуализацията на Вашето устройство.

 1. На първа стъпка в мобилната апликация, въведете потребителското име и паролата си от интернет банкирането;
 2. На втора стъпка Вие трябва да въведете мобилния телефонен номер, който сте предоставили в банката. На този номер ще получите SMS с еднократен активационен код;
 3. На трета стъпка следва да въведе получения чрез SMS еднократен активационен код, чиято валидност е 5 минути;
 4. На четвърта стъпка Вие трябва да въведете ПИН кода на токъна си, както и генерирания от него шестцифрен код;
 5. Ако данните са правилни, приложението ви прехвърля на стъпка номер пет, където следва да зададете ПИН код, който ще използвате занапред в мобилната апликация;
 6. На последната стъпка от процеса по регистрация, Вие имате възможност да изберете начин за вход в мобилната апликация – с ПИН или с биометричнни данни, стига устройството Ви да разполага с четец за пръстов отпечатък. Можете да променяте начина си на вход в апликацията по всяко време от меню Настройки.
 1. На първа стъпка в мобилната апликация, въведете потребителското име и паролата си от интернет банкирането;
 2. На втора стъпка Вие трябва да въведете мобилния телефонен номер, който сте предоставили в банката. На този номер ще получите SMS с еднократен активационен код;
 3. На трета стъпка следва да въведе получения чрез SMS еднократен активационен код, чиято валидност е 5 минути;
 4. На четвърта стъпка следва да зададете ПИН код, който ще използвате занапред в мобилната апликация;
 5. На последната стъпка от процеса по регистрация, Вие имате възможност да изберете начин за вход в мобилната апликация – с ПИН или с биометричнни данни, стига устройството Ви да разполага с четец за пръстов отпечатък. Можете да променяте начина си на вход в апликацията по всяко време от меню Настройки.

Получаване на пуш-нотификация със заявка за идентификация.

Случаите, в които системата за интерент и мобилно банкиране изпраща заявка за идентификация до мобилната апликация Allianz Bank Bulgaria SmartID са следните:

 • Вход в интернет и мобилно банкиране;
 • Подписване на платежна операция и/или пакет от документи - масово плащане;
 • Подписване на декларация по ЗМИП;
 • Откриване на депозит или Онлайн спестовна сметка;
 • Отказ на платежни операции в меню Чакащи подпис;

Вход в платформата за интернет и мобилно банкиране;

Подпис на платежно нареждане или документ, наредени през платформата за интернет и мобилно банкиране;

Бележка: Всички останали документи се подписват по същия начин, като стандартна платежна операция. Интернет банкирането изпраща заявката към мобилната апликация, Вие отваряте нотификацията, след което потвърждавате или отхвърляте заявката.

Настройки в Allianz Bank Bulgaria SmartID

Алианц Банк България препоръчва потребителите на мобилната апликация, чиито смарт устройства поддържат възможност за идентификация в устройството чрез биометрични данни, да заявят входа в приложението чрез пръстов отпечатък, вместо ПИН.

Вход в платформата за интернет и мобилно банкиране

Подпис на платежно нареждане или документ, наредени през платформата за интернет и мобилно банкиране

Вижте кратките демо видеа за регистрация

Регистриране в приложението при наличие на токън
Регистриране в приложението без токън
Различни опции и настройки на приложението

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.