Виж повече

Групова застраховка Живот
Смърт на застрахованото лице
Смърт вследствие на злополука
Трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука
Трайна загуба на трудоспособност вследствие на заболяване над 50%
Трайна загуба на трудоспособност вследствие на заболяване над 70%
Временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука
Временна загуба на трудоспособност вследствие на заболяване
Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука
Дневни пари за болничен престой вследствие на заболяване
Хирургическо лечение вследствие на злополука
Хирургическо лечение вследствие на заболяване

За връзка с нас при възникнало застрахователно събитие 

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.