Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Лесни лизингови решения

Основни параметри

Виж повече

Лизингополучател
Юридически лица  
Минимална финансирана стойност
5 000 EUR
Срок
до 60 месеца
Гаранционен депозит
В зависимост от актива
Остатъчна стойност
Гарантирана от доставчика на актива
ДДС
Заплаща се авансово в началото на периода при приемо-предаването на актива
Валута
EUR
Активи
Нови леки, лекотоварни и товарни автомобили
Възраст на обекта
В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 7 години
Застраховка
Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Алианц Лизинг България ЕАД. Застраховател за срока на договора за лизинг е ЗАД Алианц България
Допълнителни разходи (данък ПС, регистрация в КАТ, застраховки и др.)
Могат да се заплащат с отделна фактура или да се включат в месечната наемна вноска

Оперативния лизинг е подходящ за

Леки и лекотоварни автомобили
Товарни автомобили  и автобуси

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.