Какво включват сметките на застрахователни брокери от Алианц Банк България?

Виж повече

За физически лица
За юридически лица
Превод на
  • застрахователните премии за застрахователя
  • застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги
За откриване на такава сметка е необходимо клиентът да представи документ, който доказва, че е вписан във водения от КФН регистър по чл.30, ал.1, т.9 от ЗКФН.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!