Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Максимална защита за Вашия автомобил

Какво да направя при щета?

Обадете ни се. Нашите експерти ще Ви окажат компетентно съдействие.
При нужда възползвайте се от включената в пакетите услуга автоасистанс.
Възможност за проследяване на претенция 24/7.

Заявяване на претенция