Максимална защита за Вашия автомобил

Задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, по-често наричана за кратко ГО на МПС, покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица, вследствие употребата на МПС.   

Какво да направя при щета?

Обадете ни се. Нашите експерти ще Ви окажат компетентно съдействие.
При нужда възползвайте се от включената в пакетите услуга автоасистанс.
Възможност за проследяване на претенция 24/7.

Заявяване на претенция