Какво включва кредит срещу субсидии от Алианц Банк България?

Виж повече

Цел на кредита
За оборотни средства, срещу субсидии
Размер на кредита
До 95% от размера на заявените за получаване субсидии за обработваеми площи
Срок на кредита
До 30 юни на следващата година, но не по-късно от датата на получаване на субсидията по сметка в банката
Усвояване
Еднократно или на части
Обезпечение
  • Залог на вземане от ДФ „Земеделие“
  • Залог на бъдещи вземания по разплащателните сметки и депозити на клиента в банката

За кого е предназначен кредитът?

Регистрирани земеделски производители, обработващи над 3 000 дка земя (без пасища и ливади).

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.