Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Какво включва кредит срещу субсидии от Алианц Банк България?

Виж повече

Цел на кредита
За оборотни средства, срещу субсидии
Размер на кредита
До 95% от размера на заявените за получаване субсидии за обработваеми площи
Срок на кредита
До 30 юни на следващата година, но не по-късно от датата на получаване на субсидията по сметка в банката
Усвояване
Еднократно или на части
Обезпечение
  • Залог на вземане от ДФ „Земеделие“
  • Залог на бъдещи вземания по разплащателните сметки и депозити на клиента в банката

За кого е предназначен кредитът?

Регистрирани земеделски производители, обработващи над 3 000 дка земя (без пасища и ливади).

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.