Лесни лизингови решения

Основни параметри

Виж повече

Лизингополучател
Юридически лица (Физическите лица също могат да ползват продукта, но не могат да възтановят ДДС)
Минимална финансирана стойност
5 000 EUR
Срок
до 72 месеца
Първоначална вноска от цената без ДДС
мин. 15%
Остатъчна стойност
Няма
ДДС
Заплаща се авансово в началото на периода при приемо-предаването на актива
Валута
EUR
Лизингова схема
Анюитетни месечни вноски (възможна е опция за равна главница)
Възраст на обекта
В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 7 години
Застраховка
Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Алианц Лизинг България ЕАД. Застраховател за срока на договора за лизинг е ЗАД Алианц България

Финансовия лизинг с клауза за прехвърляне на собствеността е подходящ за

Машини, оборудване и строителна техника
Селскостопанска техника
Леки и лекотоварни автомобили
Товарни автомобили, ремаркета и автобуси

При договора за финансов лизинг с клауза за прехвърляне  на собствеността, трябва да са налице следните условия:

  • договорът да съдържа изрична клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на лизингополучателя;
  • Собствеността се прехвърля след изтичането на срока на лизинговия договор.

Особености при този тип договори

  • ДДС се начислява веднага след приемо-предаване на лизинговия обект на клиента . Издава се фактура и за финансираната част от покупната цена на актива, като лизингополучателят следва да заплати ДДС по тази фактура веднага след издаването й, а данъчната основа на фактурата се погасява на части съгласно погасителния план.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.