Банкирай онлайн с Алианц

Как да се регистрирам?
Функционалности
Сигурност

Регистрирането в Allianz E-bank, системата за интернет банкиране на Алианц Банк България, е изключително лесно и се свежда до три последователни стъпки:

 • Попълване и подаване на искане за регистрация по електронен път – Онлайн искане за регистрация.
 • Посещаване на локация на Алианц Банк България за подписване на договор за интернет банкиране.
 • Получаване на данни за достъп и първоначален вход в системата.

Задължително ли е да изпращам онлайн искане за регистрация?

 • Не, изпращането на онлайн искане на регистрация не е задължително. Можете директно да посетите избрана от вас локация на Алианц Банк България, в която ще ви бъде направена регистрацията и ще подпишете договор за интернет банкиране.

Задължително ли е да посетя локация на банката, за да подпиша договор за интернет банкиране?

 • Да, за да подпишете договор за интернет банкиране следва да посетите локация на банката.

Мога ли да изпратя онлайн искане за регистрация, без да съм клиент на банката?

 • Да, можете да изпратите онлайн искане за регистрация, независимо дали сте клиент на банката или все още не сте. В момента, в който посетите локация на банката, ще ви бъде открита сметка в банката и ще ви бъде създадена регистрация в системата за интернет банкиране.

След като вече съм изпратил онлайн искане за регистрация, кога следва да посетя банката?

 • Можете да посетите локация на Алианц Банк България веднага след изпращане на онлайн искане за регистрация, но не по-късно от 10 календарни дни.

Откъде мога да разбера по-подробно какви възможности предлага интернет банкирането на Алианц Банк България?

 • Можете да научите повече за предлаганите от Allianz E-bank възможности от ръководство за Функционалности.
 • Non-stop банкиране

С Allianz E-bank можете да банкирате 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без да се съобразявате с работното време на обслужващия ви банков офис.

 • Единна сметка

С една сметка Вие опериране в интернет, банков офис, за дебитна карта, за плащане на вноски по кредит, както и за плащане на Ваши застраховки към Алианц България.

 • Бързина в реално време

Всяка една банкова операция в Allianz E-bank се отразява моментално в счетоводната система на Банката. Върешнобанковите преводи се изпъляват веднага в рамките на счетоводния ден. Междубанковите преводи се изпълняват в срокове зависещи от използваната платежна система.

Справочна информация

 • ежедневни и периодични извлечения и справки за всички ваши сметки
 • моментно състояние и извлечение по всяка ваша кредитна карта
 • погасителен план по кредит
 • централни и търговски валутни курсове на Алианц Банк България.
 • възможност за експортиране на желаната справочна информация в различни формати /TXT, XML, Excel, Excel 97, SWIFT MT940/, както и разпечатването й.

Извършване на преводи

 • банкови преводи в лева и валута в реално време
 • преводи за обслужване на вашите кредити и кредитни карти
 • масови плащания
 • преводи към бюджета за плащане на данъци, осигуровки, мита, други задължения
 • безкасова покупко-продажба на валута с възможност за договаряне на преференциални курсове
 • нареждане на преводи в страната и чужбина днес, с възможност за извършване на плащането на посочена бъдеща дата
 • искане за незабавно инкасо (директен дебит) и обработване на получени искания за незабавно инкасо
 • попълване на съпътстващи преводите документи в електронен вариант – статистическа форма 100 000, декларация НОИ, декларация ЗМИП

Плащане на месечни задължения 

Allianz E-bank Ви дава възможността да заплатите, без допълнителни такси за физически лица и с такса за вътрешнобанков превод за юридически лица, всички Ваши месечни задължения за:

 • мобилни телефони
 • стационарни телефони
 • електроенергия
 • интернет услуги
 • кабелна и сателитна ТВ
 • топлинна енергия
 • сигнално - охранителни услуги
 • природен газ
 • студена вода
 • Доходност в Интернет

Функционалности за откриване на депозити и сметки:

 • Нова Online спестовна сметка
 • Нов Стандартен срочен депозит
 • Нов депозит "Алианц Комфорт"
 • Нов депозит "Алианц Ускорение"
 • Нов депозит "Три напред"

Спечелете доходност от Вашите парични средства през Алианц E-bank като откриете Online спестовна сметка или депозит по избор навсякъде и в удобно за Вас време!

Повече информация относно функционалности за откриване на депозити през системата за интернет банкиране можете да откриете в ръководство "Функционалности" или на страница Онлайн сметки и депозити

Плащане на вноски по застраховки към Алианц България

С Allianz E-bank имате възможност да следите по всяко време вашите дължими вноски по застраховки към Алианц България.

Разберете как само с 3 клика на мишката в Allianz E-bank можете да платите дължима вноска по застраховка към Алианц България.

Справка за осигурителни партиди във фондовете на Алианц

Allianz E-bank Ви дава възможност да получите и детайлна информация за състоянието на вашите осигурителни партиди във фондовете на Алианц България. Вие можете да проверите по всяко време:

 • текущото състояние на вашите осигурителни партиди във фондовете на Алианц България
 • да следите всяко едно движение по вашата осигурителна партида
 • да извършите проверка по липсващи вноски
 • да довнасяте допълнително средства по вашия доброволен фонд (при сключен договор за допълнителни вноски)
 • да получите информация за стойността на един дял към момента на справката

Удобства

 • възможност за oнлайн подписване на електронен договор за откриване на Онлайн спестовна сметка и четири вида депозитни продукти;
 • използване на едно потребителско име и парола в Allianz E-bank, независимо към колко клиенти имате предоставени права за достъп;
 • възможност да предоставяте на други лица достъп до вашите сметки, като предварително определяте за всяко лице съответните права на достъп;
 • достъп до системата от 5-те най-използвани браузъри – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и Safari. Повече информация можете да откриете в ръководствотоДостъп и Удостоверяване.

При банкиране с Allianz E-bank се използва 128-bit SSL криптиране /криптиран https протокол/ на информацията, с което се защитава обмяната на данни между клиента и Алианц Банк България.

Можете да научите повече за средствата за защита на данните при разплащания в Интернет от каталог Електронна сигурност.

Достъп до Allianz E-bank можете да осъществите:

 • с потребителско име и парола, ако желаете да извършвате само справки и съставяне на документи;
 • с потребителско име, парола и token устройство при заявено желание за извършване на преводи.

За подписване на преводи в Allianz E-bank можете да използвате token устройство - хардуерно устройство, чрез което се генерира еднократен код, използван за удостоверяване в Алианц E-bank. Научете повече за token устройствата, предлагани от Алианц Банк България.

Общи условия за регистрация и ползване на Алианц E-bank

Искане за регистрация или промяна в регистрацията на потребител до клиент, ползващ Алианц E-bank - този формуляр се попълва при:

 • промяна на достъп и права на потребители;
 • промяна на схеми за подпис;
 • заявяване на регистрация на token устройство;

Протокол за получаване на token – устройство и промяна в защитните параметри при достъп до Алианц E-bank от потребител - документа се попълва в следните случаи:

 • забравено потребителско име;
 • забравена парола;
 • отблокиране на потребител;
 • получаване на token устройство.
 • активиране, деактивиране и посочване на изключения при известяване по e-mail и SMS за достъп до Алианц E-bank от IP адрес, различен от последно използвания.
 • Ограничаване на достъпа до Алианц E-bank само от посочени IP адреси.
 • Блокиране, отблокиране, заличаване на ПИН код и синхронизиране на token устройство.

Искане за отмяна на нареден превод в Allianz E-bank – при желание за спиране изпълнението на извършен междубанков превод в системата за интернет банкиране

След като попълните даден документ, следва задължително да го предоставите за идентифициране и изпълнение в удобна за васлокация на Алианц Банк България.

Online спестовната сметка съчетава доходността по депозитни продукти, свободата на разплащателна сметка и възможността сами да управлявате 24 часа своите пари.

Предимства на Online спестовна сметка

 • получавате диференцирана лихва в зависимост от сумата
 • лихвата се изплаща на края на всеки шестмесечен период, съобразно действащата тарифа на банката
 • довнасяте и нареждате преводи по всяко време на денонощието
 • можете да откриете Online спестовна сметка без да посещавате банков офис или да се обаждате на вашия банков консултант, при условие, че сте клиент на системата за интернет банкиране Allianz E-bank

Как да откриете Онлайн спестовна сметка?

Минималното изискуемо салдо за откриване и поддържане на сметката е 500 лева или евро.

Ако сте потребител на Allianz E-bank, можете да откриете сметка веднага:

 • влезте в системата на Allianz E-bank
 • От основното меню изберете „Спестявания“, подменю „нова Online спестовна сметка“
 • Следвайте инструкциите за откриване

Ако нямате Allianz E-bank акаунт или искате да станете клиент на „Алианц Банк България“ в момента, трябва да:

 • подадете онлайн заявка за регистрация за системата на Allianz E-bank, бутон „Интернет банкиране“
 • посетите най-удобния за вас банков офис, за да подпишете договор и да откриете сметка (ако нямате сметка в банката)

Спечелете време с Online спестовна сметка!

Вашите спестявания са ганартирани от фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.