Основни параметри

Виж повече

Лизингополучател
Юридически лица
Минимална финансирана стойност
5 000 EUR
Максимална финансирана стойност
100 000 EUR
Срок
до 72 месеца
Първоначална вноска от цената без ДДС
мин. 35%
Остатъчна стойност при договор с опция
В зависимост от срока на договора. Дължима в края на периода на договора, в случай на придобиване на актива.
Остатъчна стойност при договор с клауза
Няма
ДДС
Разрочено за периода на лизинговия договор, дължимо с всяка лизингова вноска
Лизингова схема
Анюитетни месечни вноски
Възраст на обекта
В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 7 години
Застраховка
Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Алианц Лизинг България ЕАД. Застраховател за срока на договора за лизинг е ЗАД Алианц България

Алианц 45+ е подходящ за

Леки  автомобили
Лекотоварни автомобили

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.