Осигурените лица* участват в УПФ чрез индивидуално заявление до дружеството, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване. Индивидуално заявление се подава и от лицата по чл. 124а, ал. 1 от КСО. За лицата, които не са избрали УПФ, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от НАП и от КФН

    Изтеглете и прочетете:

Основна информация за осигурените лица в „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"

    Попълнете:

Заявление за избор на универсален фонд

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"

  •     Запазете генерираните файлове
  •     Подпишете с квалифициран електронен подпис
  •     Изпратете на електронна поща: podapplication@allianz.bg

*Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в УПФ лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд "Пенсии" на ДОО, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б от КСО.

Осигурените лица* участват в ППФ чрез индивидуално заявление до дружеството, подадено в срок до три месеца от възникване на задължението им за осигуряване. За неизбралите ППФ се извършва служебно разпределение по регистрираните професионални фондове по начин и ред, определени от НАП и КФН.

 Изтеглете и прочетете:

Основна информация за осигурените лица в „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"

Попълнете:

Заявление за избор на професионален фонд

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"

    Запазете генерираните файлове

    Подпишете с квалифициран електронен подпис

    Изпратете на електронна поща: podapplication@allianz.bg

*Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд "Пенсии" на ДОО, задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта.

Всички издадени актове във връзка с предоставяни електронни услуги на осигурени лица, пенсионери и техните наследници от страна на ПОД "Алианц България" АД ще бъдат съхранявани в електронна форма от дружеството и достъпът до тях ще бъде осъществяван чрез електронно досие.
В случай, че установите наличие на пропуск или грешка в попълнената от Вас информация в подадено по електронен път заявление за участие/промяна на участие/достъп до електронно досие, моля да повторите процедурата по оформяне и изпращане на съответния формуляр, придружено с писмено описание на желаните изменения. За по-подробна информация бихте могли да се свържете с нас на тел: 02/933 4800.
„Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД не носи отговорност за възможно компрометиране на сигурността на достъп до Вашето електронно устройство, както и за нерегламентиран достъп до съхранени на него средства за електронна идентификация, с което да се създаде предпоставка за употреба на електронни документи с цел измама или други съзнателни и несъзнателни действия на трети лица във Ваша вреда.

Изтеглете и прочетете:

Процедура по предоставяне на достъп до електронно досие

Попълнете:

Заявление за достъп до електронно досие

  •  Запазете генерираните файлове
  •   Подпишете с квалифициран електронен подпис
  •     Изпратете на електронна поща: podweb@allianz.bg
Дружеството ще Ви върне електронни копия на получените електронни документи, подписани с електронния подпис на дружеството, на електронната поща, посочена в електронния Ви подпис, в деня на получаване на заявлението и договора, съответно - на първия работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в неработен ден.

Портал  "Моята пенсия" - мястото, с помощта на което нашите клиенти могат да наблюдавати и управляват своите пенсионни спестявания, без да излизат от дома си и без да губят време за посещение на офис, независимо къде се намират. 
 
За регистриране в новата платформа се изисква устройство с камера и микрофонт (смартфон, таблет, лаптоп или РС). Самата регистрация е бърза и лесна - кратка видео сесия с кол-център, по време на която клиентът трябва да разполага с документ за самоличност (лична карта или паспорт), след което се получава достъп до всички активни услуги на платформата.
 
За безпроблемното преминаване към новия портал стартираме със справочните функции за всички фондове - универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд. Постепенно през следващите месеци ще добавяме нови функционалностти, свързани с увеличаване на възможностите за управление на пенсионните спестявания. За всичко ново ще ви уведомяваме своевременно.
 
Можете да достъпите портала "Моята пенсия"  ТУК.
 
Системата за проверка на партидите, която работи към настоящия момент, ще бъде активна до 30.06.2022г.