Main navigation back

Автомобилно застраховане

  Застраховка Моята кола

Максимална защита в съответствие с вашите нужди.

Защита

Застрахователното покритие, което предлагаме за любимия автомобил, включва широк обхват от Каско рискове и вреди, които сте причинили на други, докато шофирате, както и множество допълнителни услуги, например Автоасистанс и Правни разноски.

Всичко, което може да ви потрябва е включено

 • Гражданска отговорност на автомобилистите
 •  Каско рискове за защита за автомобила
 • Злополука на местата за водача и/или пътниците в автомобила
 • Правни разноски
 • Автоасистанс

НОВО!

 • Разширен асистънс, вкл. заместващ автомобил, транспортиране и ремонт на място, придвижване на пътниците, хотелско настаняване, смяна на спукана гума и др.;
 • Без да се удържат бъдещи вноски по полицата при изплащане на частична щета;
 • Без допълнителна премия за частична кражба на фабрично монтирани мултимедийни системи за МПС до 4 г. включително;

ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ ПАКЕТ, ВКЛЮЧВАЩ РАЗЛИЧЕН ДИАПАЗОН НА ЗАЩИТА

 

 • КОМФОРТ: включва Гражданска отговорност на автомобилистите и още ценни услуги;
 • ПЛЮС: добавете допълнителна защита срещу рискове, извън Вашия контрол;
 • ЕКСТРА - разширете обхвата с рисковете Кражба на автомобила, Злоумишлени действия и Стъкла;
 • МАКС: комбинира всички покрития, включително ПТП и щети на паркинг.

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

КОМФОРТ

ПЛЮС

ЕКСТРА

МАКС

ОПИСАНИЕ НА ПОКРИТИЯТА

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите покрива имуществени и неимушествени вреди, причинени на трети лица, вследствие употребата на МПС.

ПРАВНИ РАЗНОСКИ

Включва направените от водача на МПС разходи за предявяване и/или доказване на съдебна претенция, както и разходите в хода на съдебно производство в България за претърпени неимуществени вреди по повод ПТП.

АВТОАСИСТАНС  (основно покритие) 

Включва услуги и помощ в случай на авария на МПС (напр. отстраняване на място или транспорт до най-близък сервиз).

ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА (основно покритие)

Покриват се рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на водача на МПС, вследствие ПТП, при движение или престой на МПС (вкл. при качване/слизане).

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Покриват се вреди на МПС, пряко причинени от градушка, буря, наводнение, пороен дъжд, мълния, падане на ледени късове или снежна маса, свличане или срутване на земни пластове, вулканично действие.

ПОЖАР, ЕКСПЛОЗИЯ, ИМПЛОЗИЯ 

Покриват се вреди на МПС, пряко причинени от пожар, експлозия и имплозия, включително разходите за почистване вътрешността на купето.

ПТП с животно

Покриват се вреди на МПС, причинени от ПТП с животно, посетено от компетентните органи и констатирано с издаден от тях протокол.

ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА (разширено покритие)

Покриват се рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на водача и пътниците в МПС, вследствие на ПТП, при движение или престой на МПС (вкл. при качване/слизане).

АВТОАСИСТАНС  (разширено покритие) 

Към основното покритие се добавят и  допълнителни усуги при авария на МПС, като: заместващ автомобил, хотелско настаняване, смяна на гума или доставка на гориво, придвижване на водача и пътниците и др.

КРАЖБА И ГРАБЕЖ

 

Покриват се кражба/грабеж на цялото МПС и частични увреждания на МПС, когато то е открито преди изплащане на обезщетението за кражба/грабеж и тези частични увреждания са покрити съобразно Вашия пакет.

СТЪКЛА

Покриват се вреди, свързани със счупване или увреждане на стъкла или стъклен таван на МПС, когато няма други увредени детайли от същото събитие.

ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Покрива вреди на МПС вследствие на злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм, в т.ч. умишлен палеж и взривяване.

ПТП И ПАРКИНГ

Покрива вреди, пряко причинени от ПТП или от сблъсък с и/или удар от други физически тела, в случаите когато това не е ПТП.

Съвет

Не оставяйте в МПС свидетелството за регистрация!

Не оставяйте незаключено, незатворено МПС и контактен ключ!

Шофирайте със съобразена скорост и не сядайте зад волана, ако сте употребили алкохол!

Бъдете отговорни

Грижете се добросъвестно за техническата изправност на автомобила

Проверете гумите и настройте огледалата на автомобила преди да потеглите

Отделете 30 минути и се запознайте подробно с общите условия към вашата застрахователна полица

Какво да направя при щета?

0800 13 014

Обадете ни се. Нашите експерти ще Ви окажат компетентно съдействие.

Важно! Срок за уведомление:

 • при Кражба до 25 час;
 • за всички останали събития до 5 работни дни.