Main navigation back

Автомобилно застраховане

  Гражданска отговорност на автомобилистите

Allianz - Гражданска отговорност

Предимства

 • Получавате застраховка "Помощ при пътуване - Автоасистанс" само за 5 лв. при сключване на Гражданска отговорност в периода от 6.12.2018 - 28.02.2019 г.
 • 5% отстъпка по застраховка Каско
 • Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване
 • Коректност и сигурност при изплащането на щети

Задължителната за автомобилистите застраховка Гражданска отговорност има за цел да обезщети имуществените и неимуществените вреди, които водачът на застрахованото моторно превозно средство е причинил вследствие на ПТП по негова вина на трети лица. В това число влизат всички участници в движението, както и пешеходци и велосипедисти. 

В случай че с Вашата кола повредите нечия собственост или нараните някого, ние ще обезщетим вместо Вас потърпевшите. 

При ПТП запазете спокойствие

 • Можете да попълните двустранен протокол, ако двамата участници в ПТП са съгласни чия е вината
 • Да се обадите на Алианц на тел. 0800 13 014
 • Изчакайте органите на реда, ако има пострадали лица, има участници употребили алкохол, има увредено чуждо имущество извън това на участниците, автомобилите не са в движение.

Важно: задължително уведомете КАТ на тел.112 и регистрирайте произшествието!

  Каско - за любимия автомобил

Allianz - Каско

Търсите сигурност за Вас и Вашия автомобил? Нуждаете се от спокойствие и надеждна защита?  

Предимства

 • Гъвкаво индивидуално тарифиране; 
 • Възстановяване на щети в сервиз за автомобили до 8 г.
 • Регистрация на щета по телефона, без попълване на досадни документи; 
 • Безплатен автоасистанс за леки МПС със застрахователна стойност над 8000 лв. 

 • Покритие

 • Срок и обхват

 • Премия и валута

 • Обезщетения

 • При събитие

 • Общи условия в сила от 30.08.2019 г.

Покритие

Покрити рискове:

 • пожар и природни бедствия
 • пътнотранспортно произшествие
 • сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП)
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
 • щети на паркинг
 • кражба на цялото МПС
 • грабеж на цялото МПС

Варианти:

 • Пълно Каско – важи за всички изброени по-горе събития.
 • Частично Каско – изключвате по Ваше желание някои от изброените покрити рискове.

Съгласно избраната клауза на застраховката, допълнително обезщетяваме и покриваме целесъобразните разходи за:

 • намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС
 • транспортиране на МПС от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома Ви
 • отговорно пазене на МПС за срок, не по-дълъг от 7 (седем) календарни дни
 • почистване вътрешността на купето на МПС

Срок и обхват

Срок: 

 • 1 (една) година

Териториален обхват: 

 • Република България
 • Покритието може да бъде разширено и за чужбина

Премия и валута

Премия:

 • възможност за разсрочено плащане
 • допълнителни преференции при комбинирано застраховане
 • възможност за договаряне на самоучастие на застрахования при заплащане на по-ниска премия
 • отстъпки при липса на щети през предходни години

Валута: 

 • BGN 
 • EUR

Обезщетения

Възстановяването на щетите става по избор на застрахования, но на база предоставени опции или съгласно възрастта на МПС:

 • Ремонт в наш доверен сервиз
 • Изплащане на разходите, калкулирани в представените оригинални фактури
 • Експертна оценка

Обезщетението получавате до 15 дни след представянето на всички необходими документи.

При събитие

Срокове за подаване на уведомление до Алианц

При кражба/грабеж

До 25 (двадесет и пет) часа от настъпване или узнаване на събитието, а в случай, че срокът изтича в неработен ден - до края на първия работен ден;

При останалите застрахователни събития

До 5 (пет) работни дни от настъпване на събитието

Регистрация на щета по Каско с едно телефонно обаждане на 0800 13 014:

 • Без досадни документи
 • Бързо и лесно 
 • Заявявате оглед в удобно време

  Каско "Алианц на път"

Предимства

 • Избирате кои застрахователни събития да покриете, за да отговаря най-пълно на вашите потребности
 • Намалявате цената на застраховката, чрез сключване на клауза "Спестена премия"
 • Възстановяване на щети в доверен сервиз, независимо от възрастта на автомобила
Allianz - Каско

 • Покритие

 • Стандарт 
  Стандарт + 
  Супер

 • Допълнително покрити разходи

 • Клауза Спестена премия

 • Срок и обхват

 • Премия и валута

 • Важно да знаете

Покритие

Обект на застраховане са леки, лекотоварни автомобили (с обща маса до 3,5 т.) и автобуси (до 9 места вкл.)

Покритите рискове 
са групирани в три клаузи – една основна и две допълнителни, които може да се сключват само комбинирано с основната рискова клауза:

 • Основна рискова клауза "Стандарт"
 • Допълнителна рискова клауза "Стандарт Плюс"
 • Допълнителна рискова клауза "Супер"


По желание основната рискова клауза или избраната комбинация между нея и допълнителните рискови клаузи, може да се комбинира и с

 • Валутна клауза
 • Самоучастие
 • Спестена премия
 • Частична кражба 

Стандарт 
Стандарт + 
Супер

Рискове по основна клауза Стандарт

 • Природни бедствия 
 • Пътнотранспортно произшествие (ПТП)
 • Щети, нанесени на застрахованото МПС от друго известно МПС
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба на цялото МПС

С клауза Стандарт Плюс добавяте риска:

 • Пожар, в това число, умишлен палеж

С клауза Супер добавяте риска:

 • Щети, нанесени на застрахованото МПС, докато то е било в паркирано състояние от неизвестно МПС или в резултат на сблъсък и/или удар от други физически тела.

Допълнително покрити разходи

Допълнително покрити разходи, в рамките на определени лимити

 • транспортни разходи до местодомуването на увреденото МПС или до най – близката сервизна база
 • разходи за намаляване и/или ограничаване на размера на щетите по МПС
 • разходи за отговорно пазене на МПС за срок, не по-дълъг от 3 дни (вкл.)

Клауза Спестена премия

С клауза Спестена премия

 • Първоначалната цена е по-ниска от действителната

При застрахователно събитие, за да получите Вашето обезщетение, е нужно първо да доплатите до действителната цена на застраховката.

Срок и обхват

Срок: 

 • 1 (една) година

Териториален обхват: 

 • Република България
 • Покритието може да бъде разширено и за чужбина

Премия и валута

Премия

 • възможност за разсрочено плащане на годишната премия;
 • възможност за договаряне на самоучастие при заплащане на по-ниска премия;
 • възможност за ползване на предварителен бонус, като се възползвате от клауза Спестена премия.

Валута:

 • BGN
 • EUR

Важно да знаете

Какво е важно да знаете

 • Когато застраховката е сключена с клауза „Спестена премия“, първоначалната цена е по-ниска от действителната. При застрахователно събитие, за да получите вашето обезщетение, е нужно първо да доплатите до действителната цена на застраховката.
 • Когато застраховката е с разсрочени плащания, тя ще бъде прекратена автоматично към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, ако е пропусната дължимата вноска.
 • Когато настъпи застрахователно събитие, трябва да платите всички дължими от Вас премийни вноски, за да получите своето обезщетение.
 • Когато ви е изплатена частична щета, Вашият автомобил се счита за застрахован на по-ниска сума – равна на разликата между първоначално уговорената застрахователна сума и изплатеното Ви обезщетение. При следващи щети дължимото обезщетение се определя по експертна оценка, също в намален размер.
 • След като получите дължимото обезщетение, можете винаги да дозастраховате автомобила си, за да си осигурите пълното изплащане на щети при следващи застрахователни събития.
 • Когато застраховката е валидна и извън територията на България, и е необходимо автомобилът да се ремонтира извън страната, обезщетението се изплаща само по експертна оценка.

Съвет

Не оставяйте в МПС свидетелството за регистрация!

Не оставяйте незаключено, незатворено МПС и контактен ключ!

Шофирайте със съобразена скорост и не сядайте зад волана, ако сте употребили алкохол!

Бъдете отговорни

Грижете се добросъвестно за техническата изправност на автомобила

Проверете гумите и настройте огледалата на автомобила преди да потеглите

Отделете 30 минути и се запознайте подробно с общите условия към вашата застрахователна полица

Полезни телефонни номера

Контакт с Алианц България

т. 0800 13 014 

Единен номер за спешна помощ

т. 112

КАТ автопроизшествия

т. 02.9824901, 02.9824902

  Помощ при пътуване - Автоасистанс

Allianz - Автоасистанс

Предимства

 • Спокойствие – 24/7 
 • Спестени разходи -  транспортиране на пътниците и автомобила
 • Бърза реакция - над 120 специализирани автомобила „Пътна помощ“ в цялата страна.
 • Сигурност  - при нужда от неотложна медицинска помощ
 • Удобство – хотелско настаняване, паркинг, резервен водач при необходимост.

 • Покрития

 • Покрития за чужбина

 • Обхват на застраховката

 • Срок 

 • Помощ

 • Общи условия

Покрития

Клауза СТАРТ 1- Важи за територията на България, без града на местодомуване на автомобила.

Покрити са:

 • Разходите за осигуряване техническа помощ и транспортиране на МПС до най-близкия автосервиз и/или до местодомуването му.
 • Разходите за транспортиране на застраховани от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и/или съдействие за резервиране на билети за обществен транспорт за по-нататъшно транспортиране.
 • Разходите за репатриране на застрахованите до лечебно заведение или дома им.
  Разходи за хотел.
 • Разходите за транспортиране на застрахованите до център за спешна медицинска помощ.
 • Разходите, свързани с репатриране на тленни останки при смърт на Застрахован.
 • Разходите за репатриране на застрахованите до лечебно заведение или дома им.
 • Разходите за неотложна медицинска помощ, налагаща се вследствие ПТП.


Клауза СТАРТ 2 - Покритията са като при програма СТАРТ 1, но е включено и населеното място на местодомуване на МПС в България.

Клауза СТАРТ 3 - Покритията по програма СТАРТ 2 са допълнени с:

 • Разходи за смяна на място на увредена гума на МПС (ведно с джантата), а при невъзможност (липса на резервна гума или инструментариум) - транспорт на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз, вулканизатор или специализиран магазин, където може да бъде извършен ремонт (лепене) на увредената гума или закупуване на нова. Услугата се предоставя, както при една, така и при няколко увредени гуми.
 • Разходи за подаване на ток за стартиране на автомобила при проблем с акумулатора, а при невъзможност да се стартира – транспорт на МПС до най-близкия подходящ автосервиз. Услугата покрива до 1 (едно) застрахователно събитие в рамките на застрахователната полица.

и е включен града на местодомуване на МПС.

Покрития за чужбина

Покрития

Застрахователят, осигурява оказването на специализирани съдействие и услуги извън територията на България, наложили се вследствие на неизправност, кражба или грабеж на застрахованото МПС, както и на водача и пътниците в него.
В зависимост от нуждите и при поискване от страна на застраховано лице, Застрахователят, чрез CORIS:

 • Осигурява и заплаща разходи за ремонт на МПС на място, или транспортиране на МПС до най-близкия сервиз, гараж или паркинг.
 • Организира и заплаща разходите за доставката на необходимите за ремонта резервни части.
 • Осигурява и заплаща разходите за настаняване в хотел на застрахованите лица, в случай, че ремонтът на МПС не може да започне в деня на настъпване на застрахователното събитие, поради късен час, почивни дни или официални празници.
 • Заплаща разходите за паркинг на неизправното МПС.
 • Организира и заплаща разходите за бракуване на МПС и за завръщането на застрахованите лица до България, в случай, че МПС не подлежи на ремонт или ремонтът е икономически нецелесъобразен в държавата, в която е настъпило застрахователното събитие.
 • Възстановява на Застрахования, платените разходи направени в случай на възникнала неизправност на МПС на автомагистрала, след представяне на оригинални разходни документи пред Застрахователя.
 • Осигурява и заплаща разходите за настаняване в хотел на застрахованите лица за периода на издирване на МПС, а при определени условия и разходите за завръщане на Застрахования в България, в случаите на кражба или грабеж на МПС.
 • Осигурява и заплаща разходите за една от следните услуги, по избор на застрахованите лица, в случай, че водачът на МПС претърпи телесни увреждания или болест,или в случай на смърт и в резултат на това водачът не е в състояние да управлява МПС:
  - Връщане на пътниците от застрахованото МПС в България;
  - Пътуване на едно, посочено от Застрахования, лице от местожителството му в България до мястото в чужбина, където се намира МПС, с цел да бъдат взети МПС и пътниците.
 • Организира и заплаща всички разноски свързани с репатрирането на тленните останки на застрахованото лице, от мястото на настъпване на смъртта до мястото за погребение в България, определено от неговите наследници или близки.
 • Оказва съдействие при спукване на гума на застрахованото МПС, което също се третира като авария.

Всички телефонни разходи, направени от застрахованите лица по повод и във връзка с настъпило застрахователно събитие, вкл. за осъществяване и поддържане на връзка със Застрахователя и/или неговия доверен партньор, са за тяхна сметка.

Обхват на застраховката

Помощ при пътуване – автоасистанс се предлага в следните варианти:  

За България 

 • Програма „Старт 1“– обхваща територията на цялата страна с изключение на населеното място по местодомуване на автомобила, посочено в полицата.
 • Програма „Старт 2“– с разширено териториално покритие, т.е. включва и територията на местодомуване на автомобила до осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС до най-близкия сервиз.
 • Програма "Старт 3" - разширено териториално покритие и осигуряване на техническа помощ за смяна на място на увредена гума (заедно с джантата) и за стартиране на двигателя при акумулатор с недостатъчен заряд.

За чужбина

 • Осигурявате си денонощна помощ при неизправност на автомобила, кражба или грабеж извън територията на Р България

Срок 

Срок:

 • Максималният срок е 1 година
 • Предлага се и в краткосрочен вариант:  6 м., 3 м., 1 месец и 14 дни

Помощ

За България позвънете на тел.:

0800 13 014 

7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, ние ви осигуряваме необходимата помощ.

За чужбина позвънете на тел.:

+359 2 950 50 10

+359 2 950 50 11
+359 897 337 707

За Ваше удобство обслужването по застраховката в чужбина се осъществява от нашите партньори Coris 24/7 и на български език. Можете да се свържете и на имейл operations(at)coris.bg

  Злополука на местата в автомобила

Грижа за тези, които обичате най-много!

Когато сключвате автомобилна застраховка, срещу скромна годишна премия можете да застраховате местата в автомобила срещу злополука по време на път. Така ще сте спокойни за Вас и за Вашите близки.

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или фатален край, настъпили вследствие на пътно-транспортно произшествие /ПТП/ до една година от датата на събитието.

Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача. За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП.

  Какво да направя при щета?
7 лесни стъпки с Алианц

 • 1. Обадете се

 • 2. Снимки

 • 3. Документи

 • 4. Изпратете

 • 5. Оферта

 • 6. Уведомление

 • 7. Ремонт

 • Важно!

1. Обадете се

Обадете се на безплатен телефон 0800 13 014.

Нашите служители ще регистрират претенцията и ще ви окажат професионално съдействие.

2. Снимки

Направете снимки на уврежданията:

 • Снимка на МПС отпред в общ план с ясно четлива регистрационна табела
 • Диагонални снимки на МПС в общ план (от четирите ъгъла)
 • Снимка на номера на рама („набит“ номер или от стикера)
 • Снимка на уврежданията в близък план и в общ план

 Не е необходимо да сте професионален фотограф. Можете да използвате смартфон, таблет или фотоапарат. Резолюция на снимки - минимум 3 MР.

3. Документи

Окомплектовайте необходимите документи:

 • Свидетелство за регистрация на МПС – част II (малък талон) от двете страни
 • Свидетелство за управление на МПС и контролен талон (акт за УАН) от двете страни  
 • При застрахователно събитие ПТП - протокол за ПТП или двустранен констативен протокол за ПТП
 • Банкова сметка на собственика на автомобила, а при лизингови автомобили — на лизингополучателя

4. Изпратете

След регистриране на щетата, изпратете снимките и копие на необходимите документи на e-mail: 001@allianz.bg, със subject номер на щетата.

Обемът на файловете не трябва да надхвърля 15 MB. Ако е по-голям, препоръчваме Ви да разпределите информацията на няколко части.

5. Оферта

До 24 часа нашите експерти ще се свържат с вас с финансово предложение за експресно изплащане на щетата или избор на доверен сервиз, с най-висок рейтинг от нашите клиенти.

 

6. Уведомление

Ще получите sms/e-mail с информация за одобрена поръчка за ремонт на автомобила в доверен сервиз или за наредено парично обезщетение в брой.

7. Ремонт

Запазете си час за ремонт на автомобила, като се свържете с избрания от вас доверен сервиз.

Важно!

След изплащане на обезщетение ви препоръчваме да дозастраховате автомобила, за да има пълна застрахователна защита при следващи събития.