Main navigation back

Автомобилно застраховане

  Очаквайте от 18-ти ноември 2019 г.

Максимална защита в съответствие с вашите нужди.

Защита

Застрахователното покритие, което предлагаме за любимия автомобил, включва широк обхват от Каско рискове и вреди, които сте причинили на други, докато шофирате, както и множество допълнителни услуги, например Автоасистанс и Правни разноски.

Всичко, което може да ви потрябва е включено

 • Гражданска отговорност на автомобилистите
 •  Каско рискове за защита за автомобила
 • Злополука на местата за водача и/или пътниците в автомобила
 • Правни разноски
 • Автоасистанс

НОВО!

 • Разширен асистънс, вкл. заместващ автомобил, транспортиране и ремонт на място, придвижване на пътниците, хотелско настаняване, смяна на спукана гума и др.;
 • Без да се удържат бъдещи вноски по полицата при изплащане на частична щета;
 • Без допълнителна премия за частична кражба на фабрично монтирани мултимедийни системи за МПС до 4 г. включително;

24/7

проследяване на претенция

Онлайн

регистрация на претенция с възможност да подаватe документи и снимки

Какво да направя при щета?

0800 13 014

Обадете ни се. Нашите експерти ще Ви окажат компетентно съдействие.

Важно! Срок за уведомление:

 • при Кражба до 25 час;
 • за всички останали събития до 5 работни дни.

ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ ПАКЕТ, ВКЛЮЧВАЩ РАЗЛИЧЕН ДИАПАЗОН НА ЗАЩИТА

 

 • КОМФОРТ: включва Гражданска отговорност на автомобилистите и още ценни услуги;
 • ПЛЮС: добавете допълнителна защита срещу рискове, извън Вашия контрол;
 • ЕКСТРА - разширете обхвата с рисковете Кражба на автомобила, Злоумишлени действия и Стъкла;
 • МАКС: комбинира всички покрития, включително ПТП и щети на паркинг.

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

КОМФОРТ

ПЛЮС

ЕКСТРА

МАКС

ОПИСАНИЕ НА ПОКРИТИЯТА

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите покрива имуществени и неимушествени вреди, причинени на трети лица, вследствие употребата на МПС.

ПРАВНИ РАЗНОСКИ

Включва направените от водача на МПС разходи за предявяване и/или доказване на съдебна претенция, както и разходите в хода на съдебно производство в България за претърпени неимуществени вреди по повод ПТП.

АВТОАСИСТАНС  (основно покритие) 

Включва услуги и помощ в случай на авария на МПС (напр. отстраняване на място или транспорт до най-близък сервиз).

ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА (основно покритие)

Покриват се рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на водача на МПС, вследствие ПТП, при движение или престой на МПС (вкл. при качване/слизане).

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Покриват се вреди на МПС, пряко причинени от градушка, буря, наводнение, пороен дъжд, мълния, падане на ледени късове или снежна маса, свличане или срутване на земни пластове, вулканично действие.

ПОЖАР, ЕКСПЛОЗИЯ, ИМПЛОЗИЯ 

Покриват се вреди на МПС, пряко причинени от пожар, експлозия и имплозия, включително разходите за почистване вътрешността на купето.

ПТП с животно

Покриват се вреди на МПС, причинени от ПТП с животно, посетено от компетентните органи и констатирано с издаден от тях протокол.

ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА (разширено покритие)

Покриват се рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на водача и пътниците в МПС, вследствие на ПТП, при движение или престой на МПС (вкл. при качване/слизане).

АВТОАСИСТАНС  (разширено покритие) 

Към основното покритие се добавят и  допълнителни усуги при авария на МПС, като: заместващ автомобил, хотелско настаняване, смяна на гума или доставка на гориво, придвижване на водача и пътниците и др.

КРАЖБА И ГРАБЕЖ

 

Покриват се кражба/грабеж на цялото МПС и частични увреждания на МПС, когато то е открито преди изплащане на обезщетението за кражба/грабеж и тези частични увреждания са покрити съобразно Вашия пакет.

СТЪКЛА

Покриват се вреди, свързани със счупване или увреждане на стъкла или стъклен таван на МПС, когато няма други увредени детайли от същото събитие.

ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Покрива вреди на МПС вследствие на злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм, в т.ч. умишлен палеж и взривяване.

ПТП И ПАРКИНГ

Покрива вреди, пряко причинени от ПТП или от сблъсък с и/или удар от други физически тела, в случаите когато това не е ПТП.

  Гражданска отговорност на автомобилистите

Allianz - Гражданска отговорност

Предимства

 • Получавате застраховка "Помощ при пътуване - Автоасистанс" само за 5 лв. при сключване на Гражданска отговорност в периода от 6.12.2018 - 28.02.2019 г.
 • 5% отстъпка по застраховка Каско
 • Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване
 • Коректност и сигурност при изплащането на щети

Задължителната за автомобилистите застраховка Гражданска отговорност има за цел да обезщети имуществените и неимуществените вреди, които водачът на застрахованото моторно превозно средство е причинил вследствие на ПТП по негова вина на трети лица. В това число влизат всички участници в движението, както и пешеходци и велосипедисти. 

В случай че с Вашата кола повредите нечия собственост или нараните някого, ние ще обезщетим вместо Вас потърпевшите. 

При ПТП запазете спокойствие

 • Можете да попълните двустранен протокол, ако двамата участници в ПТП са съгласни чия е вината
 • Да се обадите на Алианц на тел. 0800 13 014
 • Изчакайте органите на реда, ако има пострадали лица, има участници употребили алкохол, има увредено чуждо имущество извън това на участниците, автомобилите не са в движение.

Важно: задължително уведомете КАТ на тел.112 и регистрирайте произшествието!

  Каско - за любимия автомобил

Allianz - Каско

Търсите сигурност за Вас и Вашия автомобил? Нуждаете се от спокойствие и надеждна защита?  

Предимства

 • Гъвкаво индивидуално тарифиране; 
 • Възстановяване на щети в сервиз за автомобили до 8 г.
 • Регистрация на щета по телефона, без попълване на досадни документи; 
 • Безплатен автоасистанс за леки МПС със застрахователна стойност над 8000 лв. 

 • Покритие

 • Срок и обхват

 • Премия и валута

 • Обезщетения

 • При събитие

 • Общи условия в сила от 30.08.2019 г.

Покритие

Покрити рискове:

 • пожар и природни бедствия
 • пътнотранспортно произшествие
 • сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП)
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
 • щети на паркинг
 • кражба на цялото МПС
 • грабеж на цялото МПС

Варианти:

 • Пълно Каско – важи за всички изброени по-горе събития.
 • Частично Каско – изключвате по Ваше желание някои от изброените покрити рискове.

Съгласно избраната клауза на застраховката, допълнително обезщетяваме и покриваме целесъобразните разходи за:

 • намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС
 • транспортиране на МПС от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома Ви
 • отговорно пазене на МПС за срок, не по-дълъг от 7 (седем) календарни дни
 • почистване вътрешността на купето на МПС

Срок и обхват

Срок: 

 • 1 (една) година

Териториален обхват: 

 • Република България
 • Покритието може да бъде разширено и за чужбина

Премия и валута

Премия:

 • възможност за разсрочено плащане
 • допълнителни преференции при комбинирано застраховане
 • възможност за договаряне на самоучастие на застрахования при заплащане на по-ниска премия
 • отстъпки при липса на щети през предходни години

Валута: 

 • BGN 
 • EUR

Обезщетения

Възстановяването на щетите става по избор на застрахования, но на база предоставени опции или съгласно възрастта на МПС:

 • Ремонт в наш доверен сервиз
 • Изплащане на разходите, калкулирани в представените оригинални фактури
 • Експертна оценка

Обезщетението получавате до 15 дни след представянето на всички необходими документи.

При събитие

Срокове за подаване на уведомление до Алианц

При кражба/грабеж

До 25 (двадесет и пет) часа от настъпване или узнаване на събитието, а в случай, че срокът изтича в неработен ден - до края на първия работен ден;

При останалите застрахователни събития

До 5 (пет) работни дни от настъпване на събитието

Регистрация на щета по Каско с едно телефонно обаждане на 0800 13 014:

 • Без досадни документи
 • Бързо и лесно 
 • Заявявате оглед в удобно време

  Каско "Алианц на път"

Предимства

 • Избирате кои застрахователни събития да покриете, за да отговаря най-пълно на вашите потребности
 • Намалявате цената на застраховката, чрез сключване на клауза "Спестена премия"
 • Възстановяване на щети в доверен сервиз, независимо от възрастта на автомобила
Allianz - Каско

 • Покритие

 • Стандарт 
  Стандарт + 
  Супер

 • Допълнително покрити разходи

 • Клауза Спестена премия

 • Срок и обхват

 • Премия и валута

 • Важно да знаете

Покритие

Обект на застраховане са леки, лекотоварни автомобили (с обща маса до 3,5 т.) и автобуси (до 9 места вкл.)

Покритите рискове 
са групирани в три клаузи – една основна и две допълнителни, които може да се сключват само комбинирано с основната рискова клауза:

 • Основна рискова клауза "Стандарт"
 • Допълнителна рискова клауза "Стандарт Плюс"
 • Допълнителна рискова клауза "Супер"


По желание основната рискова клауза или избраната комбинация между нея и допълнителните рискови клаузи, може да се комбинира и с

 • Валутна клауза
 • Самоучастие
 • Спестена премия
 • Частична кражба 

Стандарт 
Стандарт + 
Супер

Рискове по основна клауза Стандарт

 • Природни бедствия 
 • Пътнотранспортно произшествие (ПТП)
 • Щети, нанесени на застрахованото МПС от друго известно МПС
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба на цялото МПС

С клауза Стандарт Плюс добавяте риска:

 • Пожар, в това число, умишлен палеж

С клауза Супер добавяте риска:

 • Щети, нанесени на застрахованото МПС, докато то е било в паркирано състояние от неизвестно МПС или в резултат на сблъсък и/или удар от други физически тела.

Допълнително покрити разходи

Допълнително покрити разходи, в рамките на определени лимити

 • транспортни разходи до местодомуването на увреденото МПС или до най – близката сервизна база
 • разходи за намаляване и/или ограничаване на размера на щетите по МПС
 • разходи за отговорно пазене на МПС за срок, не по-дълъг от 3 дни (вкл.)

Клауза Спестена премия

С клауза Спестена премия

 • Първоначалната цена е по-ниска от действителната

При застрахователно събитие, за да получите Вашето обезщетение, е нужно първо да доплатите до действителната цена на застраховката.

Срок и обхват

Срок: 

 • 1 (една) година

Териториален обхват: 

 • Република България
 • Покритието може да бъде разширено и за чужбина

Премия и валута

Премия

 • възможност за разсрочено плащане на годишната премия;
 • възможност за договаряне на самоучастие при заплащане на по-ниска премия;
 • възможност за ползване на предварителен бонус, като се възползвате от клауза Спестена премия.

Валута:

 • BGN
 • EUR

Важно да знаете

Какво е важно да знаете

 • Когато застраховката е сключена с клауза „Спестена премия“, първоначалната цена е по-ниска от действителната. При застрахователно събитие, за да получите вашето обезщетение, е нужно първо да доплатите до действителната цена на застраховката.
 • Когато застраховката е с разсрочени плащания, тя ще бъде прекратена автоматично към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, ако е пропусната дължимата вноска.
 • Когато настъпи застрахователно събитие, трябва да платите всички дължими от Вас премийни вноски, за да получите своето обезщетение.
 • Когато ви е изплатена частична щета, Вашият автомобил се счита за застрахован на по-ниска сума – равна на разликата между първоначално уговорената застрахователна сума и изплатеното Ви обезщетение. При следващи щети дължимото обезщетение се определя по експертна оценка, също в намален размер.
 • След като получите дължимото обезщетение, можете винаги да дозастраховате автомобила си, за да си осигурите пълното изплащане на щети при следващи застрахователни събития.
 • Когато застраховката е валидна и извън територията на България, и е необходимо автомобилът да се ремонтира извън страната, обезщетението се изплаща само по експертна оценка.

Съвет

Не оставяйте в МПС свидетелството за регистрация!

Не оставяйте незаключено, незатворено МПС и контактен ключ!

Шофирайте със съобразена скорост и не сядайте зад волана, ако сте употребили алкохол!

Бъдете отговорни

Грижете се добросъвестно за техническата изправност на автомобила

Проверете гумите и настройте огледалата на автомобила преди да потеглите

Отделете 30 минути и се запознайте подробно с общите условия към вашата застрахователна полица

Полезни телефонни номера

Контакт с Алианц България

т. 0800 13 014 

Единен номер за спешна помощ

т. 112

КАТ автопроизшествия

т. 02.9824901, 02.9824902

  Помощ при пътуване - Автоасистанс

Allianz - Автоасистанс

Предимства

 • Спокойствие – 24/7 
 • Спестени разходи -  транспортиране на пътниците и автомобила
 • Бърза реакция - над 120 специализирани автомобила „Пътна помощ“ в цялата страна.
 • Сигурност  - при нужда от неотложна медицинска помощ
 • Удобство – хотелско настаняване, паркинг, резервен водач при необходимост.

 • Покрития

 • Покрития за чужбина

 • Обхват на застраховката

 • Срок 

 • Помощ

 • Общи условия

Покрития

Клауза СТАРТ 1- Важи за територията на България, без града на местодомуване на автомобила.

Покрити са:

 • Разходите за осигуряване техническа помощ и транспортиране на МПС до най-близкия автосервиз и/или до местодомуването му.
 • Разходите за транспортиране на застраховани от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и/или съдействие за резервиране на билети за обществен транспорт за по-нататъшно транспортиране.
 • Разходите за репатриране на застрахованите до лечебно заведение или дома им.
  Разходи за хотел.
 • Разходите за транспортиране на застрахованите до център за спешна медицинска помощ.
 • Разходите, свързани с репатриране на тленни останки при смърт на Застрахован.
 • Разходите за репатриране на застрахованите до лечебно заведение или дома им.
 • Разходите за неотложна медицинска помощ, налагаща се вследствие ПТП.


Клауза СТАРТ 2 - Покритията са като при програма СТАРТ 1, но е включено и населеното място на местодомуване на МПС в България.

Клауза СТАРТ 3 - Покритията по програма СТАРТ 2 са допълнени с:

 • Разходи за смяна на място на увредена гума на МПС (ведно с джантата), а при невъзможност (липса на резервна гума или инструментариум) - транспорт на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз, вулканизатор или специализиран магазин, където може да бъде извършен ремонт (лепене) на увредената гума или закупуване на нова. Услугата се предоставя, както при една, така и при няколко увредени гуми.
 • Разходи за подаване на ток за стартиране на автомобила при проблем с акумулатора, а при невъзможност да се стартира – транспорт на МПС до най-близкия подходящ автосервиз. Услугата покрива до 1 (едно) застрахователно събитие в рамките на застрахователната полица.

и е включен града на местодомуване на МПС.

Покрития за чужбина

Покрития

Застрахователят, осигурява оказването на специализирани съдействие и услуги извън територията на България, наложили се вследствие на неизправност, кражба или грабеж на застрахованото МПС, както и на водача и пътниците в него.
В зависимост от нуждите и при поискване от страна на застраховано лице, Застрахователят, чрез CORIS:

 • Осигурява и заплаща разходи за ремонт на МПС на място, или транспортиране на МПС до най-близкия сервиз, гараж или паркинг.
 • Организира и заплаща разходите за доставката на необходимите за ремонта резервни части.
 • Осигурява и заплаща разходите за настаняване в хотел на застрахованите лица, в случай, че ремонтът на МПС не може да започне в деня на настъпване на застрахователното събитие, поради късен час, почивни дни или официални празници.
 • Заплаща разходите за паркинг на неизправното МПС.
 • Организира и заплаща разходите за бракуване на МПС и за завръщането на застрахованите лица до България, в случай, че МПС не подлежи на ремонт или ремонтът е икономически нецелесъобразен в държавата, в която е настъпило застрахователното събитие.
 • Възстановява на Застрахования, платените разходи направени в случай на възникнала неизправност на МПС на автомагистрала, след представяне на оригинални разходни документи пред Застрахователя.
 • Осигурява и заплаща разходите за настаняване в хотел на застрахованите лица за периода на издирване на МПС, а при определени условия и разходите за завръщане на Застрахования в България, в случаите на кражба или грабеж на МПС.
 • Осигурява и заплаща разходите за една от следните услуги, по избор на застрахованите лица, в случай, че водачът на МПС претърпи телесни увреждания или болест,или в случай на смърт и в резултат на това водачът не е в състояние да управлява МПС:
  - Връщане на пътниците от застрахованото МПС в България;
  - Пътуване на едно, посочено от Застрахования, лице от местожителството му в България до мястото в чужбина, където се намира МПС, с цел да бъдат взети МПС и пътниците.
 • Организира и заплаща всички разноски свързани с репатрирането на тленните останки на застрахованото лице, от мястото на настъпване на смъртта до мястото за погребение в България, определено от неговите наследници или близки.
 • Оказва съдействие при спукване на гума на застрахованото МПС, което също се третира като авария.

Всички телефонни разходи, направени от застрахованите лица по повод и във връзка с настъпило застрахователно събитие, вкл. за осъществяване и поддържане на връзка със Застрахователя и/или неговия доверен партньор, са за тяхна сметка.

Обхват на застраховката

Помощ при пътуване – автоасистанс се предлага в следните варианти:  

За България 

 • Програма „Старт 1“– обхваща територията на цялата страна с изключение на населеното място по местодомуване на автомобила, посочено в полицата.
 • Програма „Старт 2“– с разширено териториално покритие, т.е. включва и територията на местодомуване на автомобила до осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС до най-близкия сервиз.
 • Програма "Старт 3" - разширено териториално покритие и осигуряване на техническа помощ за смяна на място на увредена гума (заедно с джантата) и за стартиране на двигателя при акумулатор с недостатъчен заряд.

За чужбина

 • Осигурявате си денонощна помощ при неизправност на автомобила, кражба или грабеж извън територията на Р България

Срок 

Срок:

 • Максималният срок е 1 година
 • Предлага се и в краткосрочен вариант:  6 м., 3 м., 1 месец и 14 дни

Помощ

За България позвънете на тел.:

0800 13 014 

7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, ние ви осигуряваме необходимата помощ.

За чужбина позвънете на тел.:

+359 2 950 50 10

+359 2 950 50 11
+359 897 337 707

За Ваше удобство обслужването по застраховката в чужбина се осъществява от нашите партньори Coris 24/7 и на български език. Можете да се свържете и на имейл operations(at)coris.bg

  Злополука на местата в автомобила

Грижа за тези, които обичате най-много!

Когато сключвате автомобилна застраховка, срещу скромна годишна премия можете да застраховате местата в автомобила срещу злополука по време на път. Така ще сте спокойни за Вас и за Вашите близки.

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или фатален край, настъпили вследствие на пътно-транспортно произшествие /ПТП/ до една година от датата на събитието.

Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача. За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП.

  Какво да направя при щета?
7 лесни стъпки с Алианц

 • 1. Обадете се

 • 2. Снимки

 • 3. Документи

 • 4. Изпратете

 • 5. Оферта

 • 6. Уведомление

 • 7. Ремонт

 • Важно!

1. Обадете се

Обадете се на безплатен телефон 0800 13 014.

Нашите служители ще регистрират претенцията и ще ви окажат професионално съдействие.

2. Снимки

Направете снимки на уврежданията:

 • Снимка на МПС отпред в общ план с ясно четлива регистрационна табела
 • Диагонални снимки на МПС в общ план (от четирите ъгъла)
 • Снимка на номера на рама („набит“ номер или от стикера)
 • Снимка на уврежданията в близък план и в общ план

 Не е необходимо да сте професионален фотограф. Можете да използвате смартфон, таблет или фотоапарат. Резолюция на снимки - минимум 3 MР.

3. Документи

Окомплектовайте необходимите документи:

 • Свидетелство за регистрация на МПС – част II (малък талон) от двете страни
 • Свидетелство за управление на МПС и контролен талон (акт за УАН) от двете страни  
 • При застрахователно събитие ПТП - протокол за ПТП или двустранен констативен протокол за ПТП
 • Банкова сметка на собственика на автомобила, а при лизингови автомобили — на лизингополучателя

4. Изпратете

След регистриране на щетата, изпратете снимките и копие на необходимите документи на e-mail: 001@allianz.bg, със subject номер на щетата.

Обемът на файловете не трябва да надхвърля 15 MB. Ако е по-голям, препоръчваме Ви да разпределите информацията на няколко части.

5. Оферта

До 24 часа нашите експерти ще се свържат с вас с финансово предложение за експресно изплащане на щетата или избор на доверен сервиз, с най-висок рейтинг от нашите клиенти.

 

6. Уведомление

Ще получите sms/e-mail с информация за одобрена поръчка за ремонт на автомобила в доверен сервиз или за наредено парично обезщетение в брой.

7. Ремонт

Запазете си час за ремонт на автомобила, като се свържете с избрания от вас доверен сервиз.

Важно!

След изплащане на обезщетение ви препоръчваме да дозастраховате автомобила, за да има пълна застрахователна защита при следващи събития.