Main navigation back

Рентни и Спестовни застраховки

Рентна застраховка "Алианц Стабилност"

Allianz - 960x400

Какво печеля при сключване на рентна застраховка

 • Гарантирана рента за определен срок – не е обвързвана с пенсионна възраст или трудов стаж.
 • Допълнителна доходност от инвестиции.
 • Данъчни преференции за граждани и работодатели.
 • Несеквестируемост

 • Допълнителни предимства

 • Срок, валута и опции

 • Възможности за плащане

Допълнителни предимства

 • Можете да ползвате Вашата рентна застраховка като обезпечение за кредит от Алианц Банк
 • Освобождавате се от плащане на вноски при трайна загуба на трудоспособност (над 30%) поради злополука
 • Срещу допълнителна премия получавате и пакет „Злополука“
 • Възможност за избор на период на получаване: пожизнена или срочна рента
 • Възможност за избор на наследяване на рентата: със или без наследяване

Застраховката е предназначена за здрави лица на възраст от 16 до 69 навършени години.

Срок, валута и опции

Срок:

 • до 20 години – при еднократна премия;
 • от 3 до 20 години – при разсрочена премия.

Валута:

 • В лева, евро или щатски долари.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

Спестовна застраховка "Алианц Динамика"

Allianz - 640x310

Защо да сключа застраховка "Алианц Динамика"

 • Лична инвестиция, която осигурява застрахователна защита, докато трае срока на застраховката и гарантирана сума след изтичането му.
 • Натрупване на допълнителна доходност от инвестиции.
 • Данъчни преференции за граждани и работодатели.

 • Допълнителни предимства във важни за вас ситуации

 • Срок и валута

 • Възможности за плащане

Допълнителни предимства във важни за вас ситуации

 • Можете да ползвате застраховката като обезпечение за кредит от Алианц Банк.
 • Освобождавате се от плащане на вноски при трайна загуба на трудоспособност (над 30%) в резултат на злополука.
 • Срещу допълнителна премия получавате и пакет „Злополука“, като ползвате различни нива на отстъпки в зависимост от избраните рискове.
 • Имате опция за допълнително покритие „Тежки заболявания“.

Застраховката е предназначена за здрави лица на възраст от 14 до 65 навършени години.

Срок и валута

Срок:

От 5 до 20 години.

Валута:

Лева, евро или щатски долари.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

Спестовна застраховка "Алианц Растеж"

Allianz - 615x410

Защо да сключа застраховка в полза на детето си

 • Инвестицията гарантира стартов капитал на вашето дете при навършване на пълнолетие.
 • Натрупва се допълнителна доходност от инвестиции.
 • Родителят също има застрахователна защита за времето на застраховката.
 • Изплаща се обезщетение на детето при евентуално настъпване на фатални събития.
 • Натрупаната сума се получава като стипендия след като изтече срока на застраховката.

 • За кого е предназначена женитбена застраховка Алианц „Растеж“

 • Допълнителни предимства във важни за вас ситуации

 • Срок и валута

 • Възможности за плащане

За кого е предназначена женитбена застраховка Алианц „Растеж“

Женитбена застраховка Алианц „Растеж“ е инвестиция, която се сключва в полза на дете, за да обезпечи един от най-важните моменти в живота му.

Застраховката е предназначена за здрави лица на възраст от 14 до 65 навършени години.

Допълнителни предимства във важни за вас ситуации

 • Можете да използвате вашата женитбена застраховка като обезпечение за кредит от Алианц Банк.
 • Освобождавате се от плащане на вноски при трайна загуба на трудоспособност (над 30%) поради злополука.
 • Получавате отстъпки, ако към вашата женитбена застраховка Алианц „Растеж“ добавите и други рискове
 • Имате допълнителна застрахователна защита и поемане на медицински разноски, ако добавите пакет „Злополука“.

Срок и валута

Срок:

От 5 до 18 години, така че при изтичане на женитбената застраховка детето да е на 18 години.

Валута:

В лева, евро или щатски долари.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

Детска спестовна застраховка "Алианц Закрила"

Allianz - 640x310
 • Гарантирате стартов капитал за своето дете.
 • Натрупвате допълнителна доходност.
 • Детето Ви получава гарантираната спестена сума при навършване на пълнолетие.
 • Защита за Вашето дете през най-палавите му детски игри.

 • Допълнителни предимства във важни за вас ситуации

 • Срок и валута

 • Възможности за плащане

Допълнителни предимства във важни за вас ситуации

 • Можете да ползвате детската застраховка като обезпечение за кредит от „Алианц банк“.
 • Освобождавате се от плащане на вноски при трайна загуба на трудоспособност (над 30%) поради злополука.
 • Получавате отстъпки, ако към Вашата детска спестовна застраховка добавите и други рискове.
 • Имате допълнителна застрахователна защита и покриване на медицинските разноски, ако добавите и пакет „Злополука“.
 • Имате опция за допълнителна защита при възникване на неблагоприятни обстоятелства, свързани с лицето, което плаща застраховката (смърт на договорителя).

Застраховката е предназначена за здрави лица на възраст до 13 години.

Срок и валута

Срок:

От 5 до 18 години, така че при изтичане на застраховката детето да е на 18 години.

Валута:

В лева, евро или щатски долари.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане