Main navigation back

Застрахователни и инвестиционни програми от ново поколение

Алианц Лайф Инвест

Allianz - Алианц Лайф инвест

Защо да избера програма Алианц Лайф Инвест?

 • Осигурявате си застрахователна защита и финансова обезпеченост за Вас и Вашите близки
 • Инвестирате според Вашите лични потребности и възможности
 • Спестявате средства от направените инвестиции
 • Ползвате данъчни облекчения в размер до 10% от облагаемия доход

 • Застрахователна защита

 • Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

 • Инвестиция в бъдещето

 • Финансови условия

Застрахователна защита

 • Изплаща се цялата застрахователна сума и средствата от Вашата инвестиция в случай на събития с фатален край
 • При ПТП с фатален край застрахователната сума се утроява
 • При трайна загуба на трудоспособност, в резултат на злополука, получавате процент от застрахователната сума, равен на загубената трудоспособност
 • При над 30% загуба на трудоспособност се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата

Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

Пакет тежки заболявания

При настъпване на тежко заболяване на застрахования, ще Ви бъдат изплатени 50% от застрахователната сума и се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата.

Пакет Медицински разноски и ДНК анализ

 • Получавате финансова грижа при временна загуба на трудоспособност вследствие злополука
 • При болничен престой, вследствие злополука, получавате фиксирана дневна сума
 • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, в резултат на злополука
 • ДНК изследването, осигурено от Geneplanet, ще Ви помогне да вземете правилните решения, свързани с Вашето здраве, начин на живот и благополучие

Инвестиция в бъдещето

 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша, осигурени от Allianz Global Investors
 • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства
 • Спестявате със средствата от инвестициите, направени от Алианц
 • Възможност за извънредни вноски, които също се инвестират и така увеличавате средствата по Вашата програма.

Финансови условия

 • Вие избирате срока на застрахователната програма - от 10 до 40 години

 • Вие определяте застрахователната сума и вноската, която правите

 • Ползвате данъчни облекчения в размер до 10% от облагаемия доход

Алианц Бъдеще Инвест

Allianz - Budeshte_Invest_600x300

Защо да избера програма Алианц Бъдеще Инвест?

 • Осигурявате си застрахователна защита за Вас
 • Получавате финансова обезпеченост за бъдещето на Вашето дете
 • Вашите средства се инвестират от световните лидери в бранша Allianz Global Investors

 •  Инвестиция в бъдещето

 • Застрахователна защита

 • Допълнителни покрития при важни за Вас ситуации

 • Финансови условия

 Инвестиция в бъдещето

 • Спестявате сега с възможност за дългосрочно натрупване на допълнителен капитал за детето от направените инвестиции
 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша Allianz Global Investors
 • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства

Застрахователна защита

 • Програмата се освобождава от плащане на вноски при фатален край с Вас. Запазват се покритите рискове за детето до края на срока
 • Застрахователната сума се удвоява и се освобождава от вноски при запазване на покритите рискове за детето в случай на фатален край при ПТП
 • И в двата случая, натрупана по личната сметка сума се изплаща на детето в края на програмата

Допълнителни покрития при важни за Вас ситуации

Пакет Медицински разноски и ДНК анализ

 • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност от злополука
 • Получавате фиксирана дневна сума при болничен престой вследствие злополука
 • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи при злополука
 • ДНК анализ, осигурен от Geneplanet, който ще Ви помогне да вземете правилните решения, свързани с Вашето здраве, начин на живот и благополучие. 

Финансови условия

 • Избор на срок на застрахователната защита - от 10 до 25 години
 • Избор на застрахователна сума и размер на вноска
 • Възможност за извънредни вноски

Алианц Динамик Инвест

Allianz - Dinamik_Invest_600x300

Защо да избера програма "Алианц Динамик Инвест"

 • Лична инвестиция, с достъп до международните финансови пазари
 • Застрахователна защита срещу непредвидени събития с Вашия живот
 • Натрупвате капитал от инвестиции
 • Ползвате данъчни преференции в размер до 10% от облагаемия доход
 • Предимства

 • Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

 • Финансови условия

Предимства

 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционни програми на световните лидери Allianz Global Investors
 • Избор на инвестиционна стратегия: консервативна, балансирана и агресивна
 • Възможност за допълнително инвестиране
 • Възможност да променяте стратегиите и риска, който поемате в зависимост от потребностите и финансовите Ви възможности
 • Защита при фатален край в резултат на злополука

Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

Пакет Медицински разноски и ДНК анализ

 • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност от злополука
 • При болничен престой в  резултат на злополука получавате фиксирана дневна сума
 • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, в резултат на злополука
 • ДНК анализ, осигурен от Geneplanet, който ще Ви помогне да вземете правилните решения, свързани с Вашето здраве, начин на живот и благополучие

Финансови условия

 • Избор на размер и начин на плащане на премията - еднократно или разсрочено
 • Срок от 10 до 40 години
 • Фиксирана застрахователна сума - 1000 евро

Алианц БОНОС Инвест - застраховка "Живот", свързана с индексен сертификат

Allianz - Life

Какво представлява?

11- годишен индексен сертификат със защитена главница и доходност, обвързана с представянето на пазарен индекс


Предимства

 • Лична инвестиция
 • Ефективна защита срещу непредвидени събития
 • Алтернатива на спестовните продукти
 • Данъчни преференции за граждани и работодатели

 • Допълнителна информация

 • Покрити рискове

 • Възможности за плащане

Допълнителна информация

   • Застраховани лица: от 14 години до максимално допустима възраст при изтичане срока на застраховката – 80 години.
   • Застрахователна премия: еднократна, не по-малко от 7000 евро
   • Срок: фиксиран падеж - на 05.11.2028 г.

   • Валута: Евро

Покрити рискове

В случай на събитие с фатален край, ползващите лица получават пазарната стойност на индексния сертификат към момента плюс застрахователна сума от 1000 евро.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

Инвестиционна програма "Алианц Престиж"

Във важните моменти в живота е добре да имате сигурен гръб и доверен партньор. Алианц Престиж Ви дава и двете.

Allianz - 2_615x410-Recovered-Recovered

Какво получавате при сключване на "Алианц Престиж"

 • Алианц Престиж е лична инвестиция. С нея избирате инвестиционните фондове, в които да бъдат инвестирани Вашите средства.
 • Ефективна защита срещу непредвидени събития за дълъг период от време.
 • Данъчни преференции.
 • Избор на нивото на застрахователна защита (застрахователната сума).

 • Допълнителни предимства

 • Срок, валута и премия

 • Възможности за плащане

Допълнителни предимства

 • Можете да промените инвестиционните фондове и да прехвърляте инвестициите от един фонд в друг по всяко време.
 • Имате възможност за инвестиране на допълнителни средства по всяко време (извънредни премии).
 • Освобождаване от плащане на вноски при трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахования над 30%;
 • Застрахователна защита и поемане на медицински разноски при добавяне на пакет „Злополука“.

Застраховката е предназначена за лица на възраст от 14 до 60 години

Прочетете повече за инвестиционните фондове

Срок, валута и премия

Срок:

 • от 10 до 30 години.

Валута:

 • Евро / Щатски долари

Минималната застрахователна премия:

 • 1000 евро/щатски долари при еднократна
 • 240 евро/щатски долари при годишна 
 • 20 евро/щатски долари при месечна 
 • 100 евро/щастски долари при извънредни 

Застрахователната премия е еднократна, годишна или месечна.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

Стойности на фондовите единици на Алианц Престиж, Pioneer Investment, Best Invest, Index Extra, Index MAX

Алианц Престиж

Best Invest I

Pioneer Investments

Best Invest II

Top Invest I

Safe Invest I

Top Invest II

Index Max

Safe Invest II

Safe Invest III

Profit Max

Index Extra

Safe Invest IV

Allianz Index Invest