Main navigation back

Инвестиционни застраховки

Инвестиционна програма "Safe Invest"

Allianz - 640x310-Recovered

Какво получавате при сключване на "Safe Invest"

 • Лична инвестиция на Вашите средства.
 • Ефективна защита срещу непредвидени събития за дълъг период от време.
 • Алтернатива на спестовните продукти.
 • Обезпеченост на внесените средства.
 • Данъчни преференции за граждани и работодатели.

 • Допълнителна информация

 • Срок и валута

 • Възможности за плащане

Допълнителна информация

   • Застраховани лица: от 14 години до максимално допустима възраст при изтичане срока на застраховката – 80 години.
   • Застрахователна премия: еднократна, не по-малко от 7000 евро.

Срок и валута

Срок:

Фиксиран падеж - на 30.11.2026 г.

Валута:

Евро.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

Инвестиционна програма "Алианц Престиж"

Във важните моменти в живота е добре да имате сигурен гръб и доверен партньор. Алианц Престиж Ви дава и двете.

Allianz - 2_615x410-Recovered-Recovered

Какво получавате при сключване на "Алианц Престиж"

 • Алианц Престиж е лична инвестиция. С нея избирате инвестиционните фондове, в които да бъдат инвестирани Вашите средства.
 • Ефективна защита срещу непредвидени събития за дълъг период от време.
 • Данъчни преференции.
 • Избор на нивото на застрахователна защита (застрахователната сума).

 • Допълнителни предимства

 • Срок, валута и премия

 • Възможности за плащане

Допълнителни предимства

 • Можете да промените инвестиционните фондове и да прехвърляте инвестициите от един фонд в друг по всяко време.
 • Имате възможност за инвестиране на допълнителни средства по всяко време (извънредни премии).
 • Освобождаване от плащане на вноски при трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахования над 30%;
 • Застрахователна защита и поемане на медицински разноски при добавяне на пакет „Злополука“.

Застраховката е предназначена за лица на възраст от 14 до 60 години

Прочетете повече за инвестиционните фондове

Срок, валута и премия

Срок:

 • от 10 до 30 години.

Валута:

 • Евро / Щатски долари

Минималната застрахователна премия:

 • 1000 евро/щатски долари при еднократна
 • 240 евро/щатски долари при годишна 
 • 20 евро/щатски долари при месечна 
 • 100 евро/щастски долари при извънредни 

Застрахователната премия е еднократна, годишна или месечна.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

Стойности на фондовите единици на Алианц Престиж, Pioneer Investment, Best Invest, Index Extra, Index MAX

Алианц Престиж

Best Invest I

Pioneer Investments

Best Invest II

Top Invest I

Safe Invest I

Top Invest II

Index Max

Safe Invest II

Safe Invest III

Profit Max

Index Extra

Safe Invest IV